Muž pracuje na PC hodinky na ruke

A/B testovanie

Mnohé z našich odporúčaní, ktoré vám dáme pri optimalizácii vašich webových stránok, majú pôvod v našich skúsenostiach z dlhoročnej práce na rôznych internetových projektoch.

Dôveruj Preveruj

Mnohé z našich odporúčaní majú pôvod v našich skúsenostiach z dlhoročnej práce na rôznych internetových projektoch. Najlepšie je ale tieto odporúčania konfrontovať s hmatateľnými dátami z vašej webovej analytiky. Jednou z najlepších metód, ako sa k takýmto dátam dostať, je A/B testovanie.

Princíp A/B testovania

Pri A/B testovaní sa dve (prípadne viaceré) verzie vstupnej stránky alebo iného testovaného prvku postavia proti sebe v simultánnom experimente, aby sa zistilo, ktorá verzia prináša lepšie výsledky.

Ako to vyzerá v praxi

Prichádzajúca návštevnosť sa rozdelí rovným dielom medzi testované varianty, pokiaľ sa nenazbiera dostatok štatisticky významných dát na vyhodnotenie. Test obvykle trvá vopred dohodnutý čas.

Výstupom je porovnanie presne definovaných metrík, napr. miera konverzie alebo príjmy. Lepšie hodnoty ukážu víťaza testu a tento variant spravidla zostane zachovaný.

Zaujala vás naša práca?
Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.