firemny blog

Ako na firemný blog?

Kategória: Biznis, Marketing, Tipy a návody

Vytvorenie úspešného firemného blogu si vyžaduje čas a úsilie, ale keď budete písať blog, ktorý skutočne dáva pridanú hodnotu vašim zákazníkom, výrazne to zvýši predaj a zlepší vašu značku.

V minulosti, keď sa blogy začali písať, bol blog skôr osobným denníkom, ktorý ľudia zdieľali na internete. V takomto online denníku písali o svojom každodennom živote, o svojich problémoch a radostiach. Neskôr v tom uvideli skvelú príležitosť, ako odkomunikovať firemné informácie prostredníctvom online sveta. 

Dobrý firemný blog pomáha prilákať a zaujať potenciálnych klientov a tým zvýšiť povedomie o značke, zvýšiť cielenú návštevnosť webových stránok, zvýšiť počet konverzií, či zlepšiť hodnotenie webu vo výsledkoch vyhľadávania. A čo je najdôležitejšie? Vytvára aj skvelú príležitosť na predaj. Ak chcete vytvoriť úspešný firemný blog, potrebujete si zodpovedať nasledujúce otázky.

Čo chcete blogom dosiahnuť?

Odpovede na túto otázku vám umožnia nastaviť si hlavné obchodné ciele pre váš blog. Cieľom firemného blogu by malo byť v prvom rade vzdelávanie vašich čitateľov, nie propagácia vašej spoločnosti. Ale ako to zladiť, keď vaše obchodné ciele sú generovať predaj a dosahovať zisk? Potrebujete si jednoducho zapamätať, že sa zameriavate na ľudí v predpredajnej fáze nákupného procesu. Pred nákupom nového produktu si vaši zákazníci zisťujú, aké majú možnosti, a až potom sa rozhodnú, ktorá voľba je pre nich najlepšia a či vôbec chcú pokračovať v konkrétnom nákupnom procese.

Preto by cieľom písania firemného blogu malo byť vzdelávanie zákazníkov. Je to potrebné na to, aby sa vedeli správne rozhodnúť, ktorý produkt je pre nich najlepší a taktiež potrebujú cítiť väčšiu istotu pri nákupe produktu alebo služby. Vďaka autoritatívnym zdrojom informácií zákazníci dokážu viac dôverovať vašej značke, produktom, či službám.

Kto je vaša cieľová skupina?

Pri spracovaní firemného blogu si pamätajte, že ho píšete pre svojich zákazníkov, nie pre seba. Preto potrebujete čo najlepšie zistiť, kto sú vaši zákazníci. Pri tom vám môže pomôcť aj analytický nástroj Google Analytics, v ktorom viete zistiť napríklad to, či vaše publikum tvoria viac ženy alebo muži, aký je priemerný vek vašich zákazníkov, ale aj to, z akej krajiny či mesta si web zobrazili. A podľa týchto informácií môžete prispôsobiť štýl písania firemného blogu.

Taktiež potrebujete zistiť, čo vaši zákazníci na webe hľadajú. Aby ste na to vedeli odpovedať, opýtajte sa sami seba:

 • Aký problém rieši váš produkt alebo služba?
 • Aké ďalšie informácie pomôžu vašim zákazníkom vyriešiť tento problém?
 • O čom píšu vaši top konkurenti vo svojich blogoch?
 • Čo vás odlišuje od vašich konkurentov? 
 • Aké ďalšie otázky alebo ciele majú zákazníci, ktorí hľadajú vašu firmu?

O čom písať?

Keď identifikujete, kto je vaše publikum a problém, ktorý sa snaží vyriešiť, bude oveľa jednoduchšie rozhodnúť sa, o čom budete písať. Neviete, ako zvoliť tú správnu tému pre blog? Tu je niekoľko návrhov na inšpiráciu:

 • Odpovedzte na otázky zákazníkov. Tie si viete zistiť, či už zo sociálnych sietí z rôznych komentárov či ankiet, alebo z toho, čo vaši zákazníci vyhľadávajú na internete, poprípade s akými otázkami vás priamo kontaktujú.
 • Porovnajte dva alebo aj viac produktov či služby.
 • Poskytnite vašim zákazníkom návod na používanie produktov alebo služieb.
 • Spracujte prípadovú štúdiu či referenciu od niekoho, kto mal možnosť vaše produkty a služby vyskúšať. Popíšte jeho dojmy, postrehy a odporúčania.
 • Článok ako zoznam najlepších riešení. Čísla zvyčajne priťahujú pozornosť. Príklad názvu článku: 7 tipov, ako vybrať jedálenský stôl.
 • Opíšte udalosti, ktorých ste sa zúčastnili, napríklad z rôznych výstav, prednášok, či veľtrhov.
 • Predstavte nový produkt či službu.
 • Popíšte históriu vášho produktu.
 • Urobte si prieskum kľúčových slov a hľadajte otázky alebo kľúčové slová, ktoré zákazníci vyhľadávajú vo vyhľadávači.
Ukážka blogu Vivantina

Ukážka blogu Vivantina

Aká má byť dĺžka článkov?

Blogové články, ktoré majú viac ako 1500 slov, majú 3-krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú dosahovať silné výsledky, ako články, ktoré majú menej ako 500 slov. Pretože s menej ako 500 slovami, pravdepodobne nebudete vedieť do hĺbky odpovedať na otázky vašich zákazníkov. Preto treba myslieť na to, že kvalita je dôležitejšia ako kvantita a je lepšie, keď svojim zákazníkom poskytnete mesačne jeden kvalitný a do hĺbky spracovaný článok, ako množstvo krátkych, v ktorých nedokážete poskytnúť zákazníkom pridanú hodnotu.

Aká má byť štruktúra článkov?

Blogové články sú jedným z najlepších spôsobov, ako zlepšiť pozície webu vo vyhľadávači Google. Preto je pri písaní článkov dôležité dbať aj na správne nastavenie SEO parametrov a štruktúru článku. Ako pri každom písaní, aj blogový článok môžeme rozdeliť do 4 častí, a to názov, úvod, jadro a záver.

Názov

Názov by mal obsahovať jedno alebo dve relevantné kľúčové slová a upútať pozornosť čitateľov. Z pohľadu SEO parametrov je dôležité, aby názov bol označený ako H1 nadpis, ktorý sa zobrazí v hornej časti stránky a ktorý výstižne popisuje, o čom je daný článok.

Úvod

Na úvod článku by ste mali čitateľom stručne priblížiť, o čom je článok. Môžete napríklad začať citátom, alebo v jednom odseku priblížiť dôležitosť témy, poprípade môžete čitateľom položiť otázku, či ukázať štatistické údaje.

Jadro

Skôr, ako začnete písať jadro článku, preskúmajte tému článku, premyslite si podsekcie, ktoré v ňom chcete zahrnúť, či si napíšte otázky, na ktoré chcete odpovedať. Existuje mnoho stratégií, ako spracovať článok, aby ste zaujali čitateľov. Môžete použiť zoznamy odrážok, zaujímavé obrázky, grafiky, fotografie či grafy pre zaujímavejšie podanie informácií. Taktiež je vhodné členenie textov podnadpismi, ktoré musia mať hierarchickú štruktúru. H1 nadpis sme už použili v názve, ten má byť na každej podstránke iba jeden. Takže pre ďalšie nadpisy môžeme použiť H2 nadpis, poprípade H3 nadpis.

Tip pre vás. Ak vo Worde používate štýly nadpisov ako 'Nadpis 2' a 'Nadpis 3', pri kopírovaní pripraveného textu na  webovú stránku väčšina moderných CMS editorov nadpisy automaticky rozpozná a správne označí.

Z pohľadu SEO pomáha, ak niektoré podnadpisy obsahujú kľúčové slová, ale dôležitejšie je, aby čitateľom dávali zmysel, jasne popisovali tému a zaujali ich. Pre posilnenie SEO článku je dobré používať aj interné prelinkovanie v rámci vášho webu, teda odkazy napríklad na konkrétne produkty či služby.

Záver

V závere článku by sa malo nachádzať zhrnutie témy a taktiež jasná a zrozumiteľná výzva na akciu. Mali by ste čitateľovi povedať, aký produkt či službu si má po prečítaní článku zobraziť, ako vás môže kontaktovať, alebo ho požiadať o zdieľanie článku na sociálnych sieťach.

Ukážka CTA prvkov

Ukážka CTA prvkov

Je už článok hotový?

Keď ste už spracovali obsah článku, skontrolujte ho a odpovedzte si na tieto otázky:

 • Je článok pravopisne, gramaticky a štylisticky bezchybný? Skontrolujte si ho po sebe, poprípade si výrazy, ktorých správnosťou si nie ste istí, overte na Slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.
 • Dáva vám článok zmysel a vyznie prirodzene?
 • Nachádza sa v článku niečo, čo by bolo lepšie odstrániť?
 • Chýba v tejto téme niečo podstatné? Ak áno, buď to doplňte, uveďte odkaz na článok niekoho iného, ​​ktorý poskytuje ďalšie podrobnosti, alebo si to poznamenajte ako tému pre ďalší článok.
 • Je názov stále najvhodnejší pre obsah, ktorý ste spracovali?

Upravte všetko, čo je potrebné zmeniť, a ideálne požiadajte niekoho iného, aby článok tiež skontroloval. Po skontrolovaní článku ho môžete pridať na web, avšak nezabudnite vyplniť aj dôležité on-page SEO parametre. Tými sú title, meta description a pri obrázkoch alt text. Parameter title by mal byť relevantný k danej podstránke a jeho odporúčaná dĺžka je do 65 znakov. Ak však bude trochu dlhší, nevadí. Text titulku by mal obsahovať diakritiku a relevantné kľúčové slová. Odporúčaná dĺžka parametra meta description je 120 – 158 znakov, text by mal taktiež obsahovať diakritiku a relevantné kľúčové slová. SEO parametrom pri obrázkoch je parameter alt text, v ktorom by sa mal nachádzať popis obrázka. Maximálna dĺžka parametra alt text je 80 – 125 znakov, môže obsahovať diakritiku a mal by tiež obsahovať relevantné kľúčové slovo. 

Ako článok dostanem k čitateľom?

Článok je napísaný, skontrolovaný a publikovaný. Čo ďalej? Článok spropagujte. SEO funguje tak, že externý odkaz na stránku na vašom blogu pomôže vášmu webu ako celku. Stránky, ktoré sú bohaté na informácie a sú užitočné pre návštevníkov, sú s oveľa väčšou pravdepodobnosťou viac zdieľané a lajkované ako vaše produkty. Z dlhodobého hľadiska je vytváranie užitočného obsahu na vašom blogu tiež jednou z najlepších stratégií obsahového marketingu.

Vytvorenie úspešného firemného blogu si vyžaduje čas a úsilie, ale keď budete písať blog, ktorý skutočne dáva pridanú hodnotu vašim zákazníkom, výrazne to zvýši predaj a zlepší vašu značku. Zamerajte sa na vytváranie kvalitného a užitočného obsahu, a zamerajte sa na to, čo vaši zákazníci potrebujú. Písanie firemného blogu môže byť pre vašu firmu veľkým prínosom a v konečnom dôsledku prispieť k vyšším ziskom.

Stanislava Repková - marketingová agentúra Vivantina
Autor
Stanislava Šimová
Performance Marketing Specialist

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.