Optimalizácia obrázkov pre SEO štandardy Vivantina

Ako optimalizovať obrázky pre SEO štandardy?

Kategória: Marketing, Tipy a návody

V ôsmich bodoch si zhrnieme zásady publikovania obrázkov do webového obsahu.

Použitie ľahko čitateľného písma, prehľadné odseky a formátovanie nadpisov patria k zásadám slušného formátovania. Nemenej dôležitú úlohu na webe zohrávajú obrázky. Ich použitie je pre kvalitnú SEO optimalizáciu a príjemný užívateľský zážitok nevyhnutné. V nasledujúcich krokoch si spolu prejdeme základné úpravy pre zachovanie SEO štandardov.

1) Vyberte vhodný motív

Obrázok musí súvisieť s obsahom článku.
Ak nemáte prístup k fotke so zodpovedajúcou tematikou, použite ilustráciu.
V najlepšom prípade by ste mali byť jej autorom vy, pretože Google uprednostňuje jedinečný obsah.

2) Definujte správne rozmery

Výšku a šírku vášho diela definujte ešte v grafickom editore.
Pre jednoduché úpravy odporúčam IrfanView, ktorý je zadarmo.
Najčastejšou chybou býva nahratie obrázkov v plnom rozlíšení.
Všetky obrázky pripravte do rozlíšenia, v akom ich chcete zobraziť na stránke.
Z jedného obrázku tak môže vzniknúť aj 10 rozmerových variácií.

3) Znížte dátový objem

Udržujte veľkosť obrázkov pod 300 kb.
Ak sa vám to nepodarilo po znížení rozlíšenia, riešením je kompresia.
Je to proces krátenia kvality v prospech zníženia objemu.
Kompresiu je možné vykonať len pri ukladaní do niektorého zo stratových formátov.
Odporúčam najčastejšie používaný formát Jpg.
Nízky dátový objem znamená rýchlejšiu stránku.

4) Myslite na názov

Ten vyberte podľa kľúčového slova, pre ktoré obrázok optimalizujete.
Napríklad macka-na-lade.jpg.

5) Zmažte EXIF Informácie

Pre ušetrenie niekoľkých kB použite nástroj, ako je verexif.com/en/, ktorý umožní odstrániť doplnkové informácie z obrázkov.
V prípade fotiek ide o expozičné parametre, meno autora alebo dátum vzniku.

6) Umiestnite obrázok na vhodné miesto

Vyššie hodnotenie kľúčového slova, pre ktoré je obrázok optimalizovaný, dosiahneme, ak s ním obsah obtekajúceho textu súvisí.

7) Definujte atribút ‚ALT‘

Ide o atribút tagu <IMG>. ALT text by mal by obsahovať popis obsahu.
Tento popis uvidíme po nájdení kurzorom na obrázok alebo v prípade, že nám prehliadač obrázok nezobrazí.

8) Napíšte popisky pod obrázkom

Ide o krátke popisky, ktoré sa ukážu spolu s obrázkom v prehliadači.
Nemusíme ich však za každú cenu dostať na všetky fotky.
Pokiaľ nevyzerajú prirodzene, radšej sa im vyhnite.

Na záver

Aj keď tieto postupy môžu vyzerať zdĺhavo, ich dodržaním optimalizujete svoje stránky k vyššej rýchlosti, prehľadnosti a sile samotného SEO rankingu.
Autor
Gustáv Böszörményi
PPC Specialist

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.