Google algoritmy

Aktualizácie Google algoritmov v roku 2021

Kategória: Marketing, Novinky, Tipy a návody

Google algoritmus sa často mení a môže priamo ovplyvniť vašu SEO stratégiu. Zistite, ako môžu tieto aktualizácie ovplyvniť vaše stránky.

Aktualizácie Google algoritmov sú dôležitými udalosťami pre správcov webu a SEO špecialistov. Zmeny algoritmov často ovplyvňujú poradie alebo viditeľnosti webov vo vyhľadávači Google. Aktualizácia Googlu znamená zmenu spôsobu, akým vypočítava vyhľadávací nástroj Google poradie webov. Niektoré aktualizácie sú zásadnými zmenami algoritmu a iné môžu zahŕňať napríklad aplikáciu filtrov pri zoraďovaní webov, na ktorých algoritmus beží. Všeobecným cieľom akejkoľvek aktualizácie je vždy zlepšiť relevanciu a kvalitu výsledkov vyhľadávania. Väčšina zmien sa zameriava na jednu alebo viac konkrétnych funkcií, ako je napríklad optimalizácia na boj proti spamu vo vyhľadávači alebo na boj proti duplicitnému obsahu.

Čo sú Google algoritmy?

Algoritmy spoločnosti Google sú komplexným systémom, ktorý sa používa na získavanie údajov z indexu vyhľadávania a okamžité poskytovanie najlepších možných výsledkov pre dopyt používateľa. Vyhľadávač používa kombináciu algoritmov a množstvo faktorov hodnotenia na poskytovanie webových stránok zoradených podľa relevancie na stránkach s výsledkami vyhľadávania (SERP).

Hodnotiace faktory Google algoritmov

Google algoritmy umiestňujú poradie webov podľa mnohých hodnotiacich faktorov. Tieto sú tie najznámejšie:

Rýchlosť stránky

Rýchlosť vašej webovej stránky môže ovplyvniť jej pozície vo vyhľadávači Google, ak sa váš web načítava pomaly, môže mať horšie pozície, pretože pomalé webové stránky znamenajú zlé používateľské prostredie.

Relevantnosť obsahu

Na svojom webe by ste mali používať relevantné kľúčové slová a podľa týchto výrazov vytvoriť relevantný obsah. Pretože takýto obsah má pridanú hodnotu pre používateľov.

Dizajn stránky

Vaša webová stránka by mala byť užívateľsky priateľská a používatelia by sa mali na nej ľahko pohybovať a získať informácie, ktoré potrebujú.

Prispôsobenie pre mobilné zariadenia

Google používa na hodnotenie a indexovanie aj mobilnú verziu vašich webových stránok, čo znamená, že vhodnosť pre mobilné zariadenia je faktorom hodnotenia.

Zabezpečenie HTTPS

Google vo všeobecnosti uprednostňuje zabezpečené webové stránky, pretože sú dôveryhodnejšie. HTTPS je bezpečnejší ako HTTP, preto vám pri hodnotení môže pomôcť SSL certifikát.

Aktualizácie Google algoritmov

Spoločnosť Google každoročne implementuje viac ako 600 úprav a aktualizácií svojich algoritmov. Väčšina týchto zmien prebieha bez povšimnutia. Najvýznamnejšie aktualizácie Googlu sa uskutočňujú vtedy, keď dôjde k úprave štruktúry a funkčnosti algoritmu. Tieto majú väčší vplyv na obnovu údajov, ktoré do základného algoritmu nepridávajú žiadne nové funkcie, ale aktualizujú údaje, ktoré už algoritmus používa.

Ako zistíte, že spoločnosť Google vydá novú aktualizáciu algoritmu?

Nie je potrebné sledovať všetky vylepšenia, ktoré Google vykoná vo svojich algoritmoch. Je však dôležité, aby ste sledovali základné aktualizácie (nazývané aj Google Core update), aby ste tomu mohli prispôsobiť aj svoju SEO stratégiu.

Google má aj svoj oficiálny účet na Twitteri, kde sa vám zobrazia oznámenia o aktualizáciách základných algoritmov. Stačí ak budete sledovať účet Google SearchLiaison a budete mať prehľad o všetkých aktualizáciách Google algoritmov a o novinkách od Googlu.

Najdôležitejšie aktualizácie Googlu

NázovDátum zavedeniaVlastnosti
Aktualizácia z Floridy16. november 2003Aktualizácia z Floridy riešila spamové taktiky tým, že penalizovala weby, ktoré používali príliš veľa kľúčových slov, neviditeľný text a skryté odkazy.
Aktualizácia Jaggerseptember a október 2005Aktualizácia Jagger riešila spam so spätnými odkazmi penalizáciou stránok, ktoré kupovali množstvo spätných odkazov, mali duplicitný obsah vo viacerých doménach a obsahovali odkazy zo známych odkazových fariem.
Aktualizácia Big Daddy29. marec 2006Aktualizácia Big Daddy sa zamerala na kvalitu výsledkov vyhľadávania tým, že penalizovala stránky, ktoré používali spamovú taktiku nákupu spätných odkazov.
Aktualizácia Vince18. január 2009Aktualizácia Vince sa rozšírila o otázku dôvery vo výsledky vyhľadávania poskytnutím výhody veľkým značkám.
Aktualizácia May Daymáj 2010May Day aktualizácia zlepšila kvalitu výsledkov vyhľadávania pre longtailové kľúčové slová a penalizovala stránky s duplicitným alebo zlým obsahom.
Aktualizácia Caffeine8. jún 2010Cieľom aktualizácie bolo poskytnúť najaktuálnejšie informácie zmenou spôsobu, akým Google nachádzal a ukladal údaje z webových stránok.
Aktualizácia Panda12. august 2011Cieľom aktualizácie Panda bolo zlepšiť výsledky vyhľadávania penalizáciou stránok s opakujúcim sa obsahom a zlými používateľskými metrikami.
Aktualizácia Penguin24. apríl 2012Aktualizácia Penguin riešila výsledky nízkej kvality penalizáciou stránok, ktoré používajú techniky vytvárania odkazov black-hat.
Aktualizácia Hummingbird26. september 2013Aktualizácia Hummingbird zmenila chápanie vyhľadávacích dopytov a zámeru vyhľadávania spoločnosťou Google, aby používateľom ponúkla relevantnejšie výsledky.
Aktualizácia Mobilegeddon21. apríl 2015Aktualizácia Mobilegeddon sa snažila zlepšiť používateľské prostredie pre tých, ktorí hľadajú na mobilných telefónoch, a to uprednostňovaním poradia webových stránok vhodných pre mobilné zariadenia.
Aktualizácia RankBrain26. október 2015Aktualizácia RankBrain bola vyladením toho, ako Google chápe zámer vyhľadávania tým, že vzal do úvahy jazyk a osobnú históriu vyhľadávania.
Aktualizácia Medic Updateaugust 2018Cieľom aktualizácie Medic bolo poskytnúť dôveryhodné výsledky a rady ľuďom, ktorí hľadajú informácie súvisiace so zdravím, a to penalizáciou stránok bez odborných znalostí, autorít alebo dôvery (EAT).
Aktualizácia BERT22. október 2019Aktualizácia BERT je ďalším vylepšením chápania zámeru vyhľadávania odmeňovaním dobre zostaveného obsahu spoločnosťou Google.
Aktualizácia Core Update January 202013. január 2020Základná aktualizácia z januára 2020 bola rozšírením aktualizácie Medic o penalizáciu webov v kategóriách YMYL s nízkou úrovňou dôveryhodnosti.
Aktualizácia Core Update May 20204. máj 2020Základná aktualizácia z mája 2020 bola opäť o signáloch EAT a dala väčšiu váhu faktorom obsahu a údajom používateľov.
Aktualizácia Core Update December 20203. december 2020Základná aktualizácia z decembra 2020 zostáva mierne nejednoznačná, ale zameriava sa na interpretáciu obsahu a funkcie SERP.
Aktualizácia Core Update June 20212. jún 2021Aktualizácia, ktorá sleduje tri nové metriky, založené na používateľskej skúsenosti.
Aktualizácia Core Update July 2021júl 2021Základná aktualizácia algoritmu prináša zmeny v celom rade procesov indexovania a hodnotenia.

Aktualizácie Google algoritmov v roku 2021

V roku 2021 Google zaviedol viacero aktualizácii vyhľadávania:

  • Aktualizácia recenzií produktov
  • Aktualizácia Core Update June 2021
  • Aktualizácia Core Web Vitals používateľskej skúsenosti
  • Aktualizácia spamových odkazov
  • Pokračovanie aktualizácie z júna Core Update July 2021

Google zaviedol významnú aktualizáciu v júni 2021, ktorou prihliada na tri nové metriky, podľa ktorých sa hodnotí dojem z webovej stránky. Tieto metriky, nazývané Core Web Vitals, sú založené na dátach agregovaných podľa prehľadu spokojnosti používateľov, čo znamená, že tieto metriky sa riadia skutočnými skúsenosťami používateľov. Všetky nové metriky pre váš web nájdete v hlavnom prehľade nástroja Google Search Console v záložke Základné štatistiky webu.

Google Update

Aktualizácia v júli bola zameraná na aktualizáciu odkazového spamu. Podľa oficiálnej správy od spoločnosti Google je aktualizácia určená na ďalšie skúmanie kvality odkazov smerujúcich na iné webové stránky.  Na rozdiel od minulých aktualizácií odkazov, napríklad známej ako Penguin, táto nová aktualizácia nemá okamžite penalizovať webovú stránku. Čo však robí, je anulovanie odkazov, ktoré vznikli cez spamové praktiky a tým, môže dôjsť k určitým výkyvom v pozíciách webových stránok. 

Ďalšou významnou aktualizáciou algoritmov, ktorou Google v júli pokračoval je základná aktualizácia algoritmov nadväzujúca na aktualizáciu z júna, ktorá sa zameriava na kvalitu webových stránok.

Google algoritmus sa často mení a môže priamo ovplyvniť vašu SEO stratégiu. Keď Google oznámi svoju ďalšiu základnú aktualizáciu, prečítajte si, ako by to mohlo ovplyvniť poradie vašich stránok. Aby ste sa vyhli poklesu pozícií pri aktualizáciách Google algoritmu, zamerajte sa na vytváranie bohatého a hodnotného obsahu pre používateľov, opravte všetky nefunkčné odkazy, nahraďte spätné odkazy nízkej kvality novými a implementujte SSL certifikát, ak ho ešte nemáte.

Stanislava Repková - marketingová agentúra Vivantina
Autor
Stanislava Šimová
Performance Marketing Specialist

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.