PPC kľúč ku klientovi Vivantina

Čo je kľúčom k online marketingu?

Kategória: Marketing, Tipy a návody

Poďme sa pozrieť, čo je kľúčom k úspešnému online marketingu, aké sú vzájomné prepojenia a ako ich najlepšie využiť.

Poďme sa pozrieť, čo je kľúčom k úspešnému online marketingu, aké sú vzájomné prepojenia a ako ich najlepšie využiť.

Odpovedať  na túto otázku sa dá viacerými spôsobmi. Prvou odpoveďou sú znalosti z oboru a schopnosť ich podať zrozumiteľnou rečou ďalej. Ďalšou relevantnou odpoveďou je skúsený konzultant, ktorý rozumie potrebám klienta a pozná jeho biznis a vie interpretovať dáta jednoduchou formou. Správa PPC kampaní ukáže, ako rozumieme Vášmu obchodu.

Definícia cieľov

Pri PPC sme zvyknutí, že kampane musia plniť stanovené “ciele” za čo najlepšiu cenu. Zvyčajne sa bavíme o získavaní leadov, nákupov z e-shopov, náraste fanúšikov na fan page v sociálnych sietiach. Samozrejme, ak je cieľom budovanie povedomia o značke, potom úspešnosť kampaní a ďalších aktivít vyhodnocujeme vhodne zvoleným prieskumom. Voľba cieľov veľa napovie o tom, či chápete obchodné zvyklosti zákazníkov. Meranie cieľov najčastejšie definujeme v Google Analytics.

Benchmark

Na stretnutiach často dostávam magickú otázku: A ako je na tom naša konkurencia? 

V online marketingu na ňu dokážeme pohotovo odpovedať. Google Analytics pozná Benchmark – Porovnávanie. Údaje vidíme, ak sme povolili anonymné zdieľanie údajov.

Môžeme získať nasledujúce údaje z týchto dimenzií:

 • Predvolené zoskupenie kanálov (kanály Sociálne siete, Priama návštevnosť, Sprostredkovanie, Organické vyhľadávanie, Platené vyhľadávanie, Obsahová reklama a E-mail)
 • Poloha (krajina alebo územie)
 • Zariadenie (napríklad stolný počítač, mobilné zariadenie a tablet)

Máme informácie o týchto metrikách:

 • Počet relácií
 • % nových relácií
 • Počet relácií od nových užívateľov
 • Počet stránok na reláciu
 • Priemerné trvanie relácie
 • Miera okamžitých odchodov

Zdroj: Analytics pomocník

Môžeme vidieť, ako si stojíme v porovnaní s domácou konkurenciou, ale môžeme sa pozrieť aj na informácie o trhoch v iných krajinách. Najčastejšie sa stretneme s tým, že niektorý kanál zaostáva za inými. Treba sa porovnávať s najlepšími na trhu.

Riešenie návštevnosti z Organického vyhľadávanie povedie aj k zlepšeniu výsledkov získavania návštevnosti z Plateného vyhľadávania. Kampane zamerané na brand povedú k rastu Priamej návštevnosti. Benchmark pomôže určiť, ktorou cestou sa môžeme vydať. Preferujme ten zdroj, kde dokážeme vytvoriť kvalitný obsah pre užívateľa.

Publiká

Google Analytics nám umožňuje vytvárať efektívne publiká a zákaznícke segmenty.

Publiká môžeme tvoriť podľa:

 • Aktívni používatelia
 • Demografické údaje – vek, pohlavie
 • Geografické údaje – jazyk, oblasť
 • Správanie – noví a vracajúci sa používatelia, frekvencia a aktuálnosť, interakcia
 • Technológia – prehliadač a OS, sieť
 • Mobilné zariadenia – konkrétny typ zariadenia
 • Vlastné – definované používateľom napr. zaradenie užívateľa do rabatovej kategórie

Zdroj: Analytics pomocník

Remarketingové publiká – publiká podľa dosiahnutých cieľov

PPC

Pri nastavení PPC kampaní sa vždy robí aj nastavenie cieľov a publík v Google Analytics, získava sa prehľad, ako sú využívané možnosti online marketingu. Reklamné kampane v AdWords povedia, ako je na tom web z hľadiska relevancie obsahu ku kľúčovým slovám, relevancie vstupných stránok k relevantnej reklame – dozvieme sa skóre kvality.

Skóre kvality

Skóre kvality je odhad kvality vašich reklám, kľúčových slov a vstupných stránok.

Je číselné vyjadrenie vzťahu medzi relevanciou reklamy ku zvoleným kľúčovým slovám, k vstupnej stránke reklamy a očakávanou mierou prekliku CTR.  Jeho hodnota je v rozmedzí od 1 do 10, pričom 10 je najlepšia hodnota. Skóre kvality má vplyv na cenu a dosiahnutú pozíciu reklamy.

SEO on page faktory

Relevanciu medzi reklamou a zvolenými kľúčovými slovami sa vyhodnocuje na základe SEO on page faktorov, ako je titulok, hlavný nadpis h1 a krátky popis. Priestor na zlepšenie SEO on page faktorov indikuje aj malá návštevnosť z Organického vyhľadávania z Benchmark porovnavania v Google Analytics.

Na záver si zodpovedzme otázku: Čo je kľúčom k online marketingu?

Jednoznačná odpoveď – dáta. Najrýchlejšie sa k dátam sa dostanete cez PPC správu, sledujete plnenie cieľov v Google Analytics a vidíte cesty k rozvoju ďalších online aktivít.  

Autor
Marek Kiss

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.