Vizuálna identita

Firemná identita – čo všetko ju tvorí?

Kategória: Biznis, Marketing

Čo všetko pomáha firemnú identitu tvoriť? Ako chcete, aby ste boli na presýtenom trhu identifikovaní a vnímaní?

Na tieto otázky dáva odpoveď súhrn firemných aktivít, ktoré sa podieľajú na budovaní firemnej identity, známej aj pod anglickým ekvivalentom corporate identity. Čo všetko pomáha firemnú identitu tvoriť, to sa dočítate na nasledujúcich riadkoch.

Dizajn manuál

Niekedy stačí letmý pohľad a viete, o akú značku či spoločnosť ide. Dizajn manuál predstavuje firemný súbor dokumentov, ktoré popisujú vizuálne prvky spoločnosti. Ide o logo, vizitky, fonty písma alebo rovnošaty. Na firemnej identite sa v súvislosti s dizajnom podieľa aj dizajn webovej stránky. K dizajn manuálu sa často priradzuje dokonca aj slogan firmy, keďže aj ten môže byť vizuálne kreatívne pojatý. Vizuálne prvky sú prvou vecou, s ktorou sa recipienti stretnú a podľa nej si vedia rýchlo vytvoriť asociáciu s vami, ktorá vás na trhu definuje. Nič vás neodlíši efektívnejšie ako iný výzor, než je výzor ostatných spoločností.

Firemná kultúra

Firmu môžeme definovať nielen podľa grafiky, ale aj podľa skutkov a aktivít. Sú spoločnosti, ktoré sú zapamätateľné charitatívnou pomocou, organizáciou podujatí rally, zberom odpadu, každodennými raňajkami, poradami v prírode, dávaním banánov ako darčeky svojim zamestnancom a mnohými inými prejavmi správania. Podľa týchto činností sa spoločnosť snaží byť zapamätateľná a vyniknúť. Buduje si tak nezameniteľný charakter, ktorý sa dokáže zachovať aj potom, čo isté aktivity firmy preberie aj konkurencia. To, čo robia zamestnanci, či spoločnosť ako celok, bez debaty ovplyvňuje image.

Tone of Voice

Ako sa svojmu okoliu prihovárate? Tykáte či vykáte ľuďom? Používate spisovný jazyk, alebo máte tendenciu využívať slang? Hovoríte odborne či laicky? Ste v komunikácii stručný a vecný, alebo obšírny? Zodpovedzte tieto otázky a výsledkom bude znalosť, aký je tone of voice vašej spoločnosti. Identifikuje vašu komunikáciu oproti komunikácii konkurencie a okrem toho má dopad aj na to, ako a kto bude vašu komunikáciu prijímať. Nastavenie vášho firemného žargónu je teda ako prostriedkom identifikácie spoločnosti, tak môže byť aj nástrojom targetingu.

SEO

Optimalizácia kľúčových slov, skrátene SEO, je vec analytiky v každej spoločnosti a nie je prvou asociáciou, ktorá by sa človeku vynorila v spojitosti s firemnou identitou. Keď ale zadáte do Googlu slová "marketingová agentúra Košice", vo výsledku dostanete zoznam spoločností, vrátane tej našej. Hneď našu spoločnosť dokážete identifikovať a priradiť k trhovému segmentu. Analýza kľúčových slov, ktoré vás môžu dostať na popredné priečky vo vyhľadávačoch, je tak jednou z ciest k budovaniu stabilnej a jasne vyhranenej firemnej identity.

Konzistencia

Samotné časti, z ktorých sa firemná identita skladá, majú svoj očakávaný dopad na charakter značky vtedy, ak sú konzistentné. Či už dizajn manuál, firemná kultúra, Tone of Voice alebo SEO, všetky definujú vašu spoločnosť a vytvoria u recipientov na trhu isté očakávania od vás. Tie sa pretavujú do vašej komunikácie, aktivít, služieb a práce. Držte sa toho, čo vytvoríte a čím sa definujete. jedine vtedy bude vaša firemná identita ucelená a pozitívne prijímaná verejnosťou.

Marcel Kušnír
Autor
Marcel Kušnír
Copywriter & Marketing Manager

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.