Formáty YouTube video reklám

Formáty YouTube reklám a ich využitie

Kategória: Biznis, Marketing, Tipy a návody

Reklama na YouTube predstavuje viac než len jedno reklamné video pred prehratím videa. Existuje množstvo typov formátov, ktoré sledujú rôzne ciele - poďme sa na ne pozrieť.

Videoreklamy na YouTube sa stávajú nevyhnutnou súčasťou marketingovej stratégie takmer každej firmy. Na to, aby bola Youtube reklama úspešná, potrebujete okrem iného poznať aj rôzne formáty videoreklamy, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše marketingové ciele. 

YouTube je bezpochyby najpopulárnejším videoportálom na svete. Každý mesiac ho navštívia viac ako dve miliardy prihlásených užívateľov, ktorí si denne pozrú viac ako miliardu hodín videí. Na Slovensku patrí YouTube takisto k top videoportálom. Podľa posledných dostupných štatistík má YouTube na Slovensku mesačne 2,9 milióna divákov, ktorí si pozrú viac ako 532 miliónov videí. Pre mnohých, hlavne mladšiu generáciu, je YouTube dokonca náhrada televízie.

Ľudia ale nechodia na YouTube len kvôli zábave. Stále viac a viac ľudí ho využíva ako nákupného poradcu. Zákazníci prichádzajú na YouTube objavovať nové produkty alebo sa  inšpirovať. Prípadne vyriešili nejaký problém alebo sa uistili, že si vybrali ten správny produkt alebo službu. A video je pre nich skvelým pomocníkom. Môžeme povedať, že ľudia využívajú YouTube vo všetkých fázach svojho nákupného rozhodovania.

Vaším cieľom by malo byť využiť ich aktivitu v každej fáze ich nákupného procesu a šikovne ju prepojiť s vašimi marketingovými cieľmi, ktorými sú: povedomie, kúpna úvaha a akcia.

Doba asistenčná

Aby ste vedeli pomocou video reklám efektívne osloviť zákazníkov, v každej fáze ich nákupnej cesty, je potrebné pre každý váš marketingový cieľ zvoliť vhodnú metriku (KPI). Ďalej je dôležité nezabudnúť na správnu cenovú ponuku, osloviť správne publikum a zvoliť správny reklamný formát. A práve na jednotlivé formáty YouTube reklám a ich využitie sa pozrieme bližšie.

1. Mikrospot / Bumper

Mikrospot alebo tiež bumper, je krátke šesťsekundové nepreskočiteľné video, ktoré sa prehráva pred iným videom, počas neho alebo po ňom. Môže byť doplnené o sprievodný banner.

mikrospot na YouTube

Cieľ: Povedomie

Platba: Platí sa za tisíc zobrazení

Tento formát je vhodné použiť vtedy, ak chceme zvýšiť zásah, frekvenciu a povedomie o značke. Spomedzi všetkých formátov majú mikrospoty najnižšiu CTZ a zobrazujú sa najmä v mobiloch. Nakoľko trvajú iba šesť sekúnd, reklamné posolstvo musí byť stručné a pútavé. Sú základom pre každú úspešnú reklamnú kampaň na YouTube a ak sa skombinujú s kreatívou dlhšieho formátu, napr. s preskočiteľnou reklamou (tzv. in‑stream), zvyšujú vplyv na značku a rozširujú zásah.

2. Preskočiteľné reklamy in-stream

In-stream reklamy sú špecifické tým, že sa používateľ môže sám rozhodnúť, či si reklamu pozrie. Patria sem in-stream reklamy, ktoré sa zobrazujú pred iným videom, počas neho alebo po ňom a diváci ich môžu po piatich sekundách preskočiť. Aj tento formát môže byť doplnený o sprievodný banner.

instream - preskocitelna reklama

Cieľ: Povedomie / Akcia

Platba: 

  • Platí sa za zhliadnutie reklamy - ak sa video prehrávalo min. 30 s., alebo bolo dopozerané do konca. Prípadne užívateľ na reklamu klikol. 
  • Platí sa za tisíc zobrazení

Tieto reklamy môžu byť veľmi účinným spôsobom, ako osloviť svoju cieľovú skupinu. Je dôležité si však uvedomiť, že úspech preskočiteľných in-stream reklám závisí od viacerých faktorov, vrátane kvality obsahu reklamy, cieľovej skupiny, cieľa kampane a správneho cielenia. Predtým, než sa rozhodnete použiť tento typ reklamy, odporúča sa urobiť si prieskum trhu, analyzovať konkurenciu a vyhodnotiť, či je in-stream formát pre vašu značku vhodným spôsobom inzercie na YouTube.

3. Nepreskočiteľné reklamy in‑stream

Tento formát reklamy je veľmi podobný televíznym reklamám, kde užívateľ nemá možnosť reklamu, ktorá ho nezaujíma, preskočiť. Tieto reklamy trvajú 15 sekúnd alebo menej. Na niektorých trhoch je k dispozícii 20-sekundová verzia. Prehrávajú sa pred iným videom, počas neho alebo po ňom.

nepreskočiteľné reklamy YouTube

Cieľ: Povedomie

Platba: Platí sa za tisíc zobrazení

Túto reklamu použite vtedy, keď chcete, aby diváci vaše posolstvo alebo príbeh videli ako celok, bez možnosti preskočenia. Pri tomto formáte je veľmi dôležitá kreatíva. Vaše reklamné posolstvo musí byť silné a zvukovo aj vizuálne atraktívne. Samotný Google odporúča využívať pri tvorbe videoreklamy framework ABCD. Nepreskočiteľné reklamy sa tak môžu stať silným nástrojom na zvýšenie povedomia o značke.

4. Videoreklamy out‑stream

Reklamy out-stream sú určené iba pre mobilné zariadenia a zobrazujú sa mimo YouTube na partnerských weboch Googlu a v aplikáciách. 

Cieľ: Povedomie

Platba: Platí sa za tisíc zobrazení

Reklama sa zobrazuje v rôznych mobilných umiestneniach a spustí sa bez zvuku. Ak divák o video prejaví záujem, kliknutím na reklamu sa zvuk videa zapne. Hlavným cieľom tohto formátu je zvýšiť zásah videoreklamy v mobilných zariadenia a tak zvýšiť povedomie o značke.

5. In-feed reklamy

In-feed reklama sa zobrazuje na domovskej stránke YouTube pre mobil, vo výsledkoch vyhľadávania na YouTube a vedľa súvisiacich videí na YouTube. Od in-stream formátov sa in-feed líši tým, že používateľ video sám spúšťa kliknutím na miniatúru videa.

trueview discovery YouTube video

Zdroj: thinkwithgoogle.com

Cieľ: Kúpna úvaha / Akcia

Platba: Platí sa za tisíc zobrazení

Tento formát je vhodné použiť v rozhodovacej fáze nákupnej cesty zákazníka, keď si vyberá produkt alebo značku. Môžete mu ponúknuť napríklad recenziu vášho produktu alebo návod typu “Ako si pripraviť…”.

6. Reklamy masthead

Tento prémiový formát sa zobrazuje na domovskej stránke YouTube a je k dispozícii iba na základe rezervácie cez obchodného zástupcu Googlu

masthead YouTube video

Zdroj: adweek.com

Cieľ: Povedomie

Platba: Platí sa za deň, je možná aj Cena za tisíc zobrazení

Tento formát je efektívny pre tých inzerentov, ktorí chcú za krátky čas osloviť obrovské publikum a zvýšiť povedomie o značke, službe alebo výrobku. Ide o najdrahší formát videoreklamy, cena za deň sa môže vyšplhať až na niekoľko tisíc eur.

Prehľad formátov video reklamy

Zopakujme si to celé ešte raz: tu nájdete prehľadný zoznam všetkých formátov v jednej tabuľke.

Záver

Predstavili sme si rôzne rôzne formáty YouTube reklám, ktoré pomáhajú predovšetkým zvyšovať povedomie o značke, podnecujú ľudí k výberu danej značky alebo produktu a v neposlednom rade vyzývajú ľudí k vykonaniu akcie. 

Okrem výberu vhodného formátu pre jednotlivé marketingové ciele je potrebné merať aj efektivitu videoreklám podľa správnych metrík ako napríklad počet zobrazení, dosah a frekvencia zásahu, miera zhliadnutia a zapojenia, počet kliknutí alebo aj získané hodnotenia páči sa mi, zdieľania a získaní odberatelia. Konkrétne ciele by ste mali mať stanovené ešte pred spustením samotnej videokampane.

Dôležitý je takisto správny výber zacielenia, či už podľa záujmov, nákupných úmyslov, demograficky, alebo sa môžete potenciálnemu zákazníkovi pripomenúť pomocou remarketingových publík. Rôzne možnosti zacielenia si rozoberieme v samostatnom článku. Netreba zabúdať ani na kreatívu, ktorá by mala byť vhodne prispôsobená vašej cieľovej skupine aj cieľu kampane. 

Verím, že vám tento článok pomohol zorientovať sa v dostupných formátoch YouTube reklám a pri spustení vašej ďalšej videokampane vám to uľahčí rozhodovanie pri výbere toho správneho formátu. Ak ale potrebujete s nastavením kampaní pomôcť, neváhajte nás kontaktovať, budeme radi.

Aktualizácia článku z 22.7.2021.

Paľo Jakubko - Vivantina
Autor
Pavol Jakubko
Performance Marketing Specialist

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.