Marža, rabat, obchodná prirážka

Marža, rabat, obchodná prirážka. Poznáte rozdiel?

Kategória: Biznis

Ako rozumieť partnerovi, ktorý hovorí o 100%-tnej marži? V tomto prípade je to veľmi jednoduchá matematika. 100% je jeho obchodná prirážka a maržu má 50%. Čo je teda marža a čím sa líši od obchodnej prirážky alebo rabatu?

Online marketing je svet desiatok metrík, ktorým musíme rozumieť a vedieť ich správne používať. Tieto metriky samotné však k úspechu nestačia. Rozumieť musíme aj svetu biznisu. Paradoxne, práve biznismeni často nerozumejú tým “svojim” číslam. Nie že by to bola zásadná prekážka úspechu v podnikaní, ale niekedy nie je naškodu vedieť, o čom hovoríme, aby sme sa vyhli nedorozumeniam.

Minule sme si objasnili metriku ROI, tak teraz si vysvetlime pár ďalších ekonomických pojmov. Čo je to marža a čím sa líši od obchodnej prirážky alebo rabatu?

Čo je to marža

Marža (alebo obchodná marža) je percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou voči predajnej cene. Sedliackou rečou - akú časť predajnej ceny tvorí náš výnos.
Vzorec na výpočet marže teda vyzerá takto:

M = ( (PC - NC) / PC ) x100%

kde M je marža, PC je predajná a NC nákupná cena.

Niekedy sa marža udáva v absolútnych číslach, len ako rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou. Absolútna marža sa počíta ako

M = PC - NC

V prípade výpočtu absolútnej marže obidve vstupné hodnoty musia byť bez DPH. Pri výpočte relatívnej marže (percento) nezáleží na tom, či sú vstupy bez alebo s DPH.

Častý omyl

Marža (relatívna) v bežnej praxi nikdy nepresiahne 100%. Jedine že by nákupná cena bola záporná, t.j. že by dodávateľ zaplatil obchodníkovi, aby od neho tovar odobral. Čo - hádam uznáte - v biznise nie je bežný stav. Nie že by sa niečo také vôbec nemohlo stať, viď minuloročnú situáciu, keď ceny WTI ropy klesli až na -37,63 USD.

Prepad cien ropy v apríli 2020

Napriek tomu, ak vám niekto tvrdí, že má maržu 100 alebo viac percent, takmer naisto si mýli maržu s obchodnou prirážkou. Aby mohol mať 100%-tnú maržu, musel by v skutočnosti nakúpiť za nulu.

Čo je to obchodná prirážka

Obchodná prirážka je percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou voči nákupnej cene. Laicky povedané, o koľko sme si nákupnú cenu navýšili, koľko sme k nej “prirazili”.  Obchodnú prirážku teda počítame takto:

OP = ( (PC - NC) / NC ) x100%

kde OP je obchodná prirážka, PC je predajná a NC nákupná cena.

Od marže sa teda obchodná prirážka líši deliteľom. Všimnite si to ešte raz - v prípade marže delíme predajnou cenou, v prípade obchodnej prirážky delíme nákupnou cenou. Niekedy sa stretneme aj s terminológiou “výpočet zhora”, resp. “výpočet zdola”.

Príklad z praxe

Aby sa nám dobre počítalo, povedzme, že predajná cena produktu je 100 €, pričom sme ho od nášho dodávateľa kúpili za 80 €.
Marža v tomto prípade bude (100 € - 80 €) / 100 € x 100% = 20%.
Obchodná prirážka je (100 € - 80 €) / 80 € x 100% = 25%.

Marža je teda v bežnej praxi vždy nižšia ako obchodná prirážka, pretože sa počíta z vyššieho základu. Rovná alebo vyššia môže byť len v prípade, že jeden z účastníkov obchodu predáva bez zisku, resp. so stratou.

A čo je rabat?

Rabat je percentuálne vyjadrenie priamej zľavy z cenníkovej predajnej ceny dodávateľa. S rabatom obvykle pracujeme v prípade, že dodávateľ svojim odberateľom poskytuje rôzne zľavy (rôzny rabat) zo svojich cenníkových cien. Alebo ak napríklad výrobca od predajcov vyžaduje dodržanie jednotnej predajnej ceny. Čo je vlastne rovnaký prípad.
Vzorec na výpočet rabatu je rovnaký ako v prípade marže, rozdiel medzi oboma pojmami je daný len situáciou, v ktorej ich použijeme.

Ak by sme chceli pojmu rabat porozumieť v kontexte vyššie uvedeného praktického prípadu, tak cenníková cena nášho dodávateľa je 100 € a on nám z nej poskytne rabat 20%, takže nám produkt predá za 80 €. Ak my produkt ďalej predávame za cenníkovú cenu, naša obchodná marža je totožná s rabatom, ktorý sme dostali od nášho dodávateľa.

Na záver

Pojem marža sa v praxi často zamieňa tak s obchodnou prirážkou, ako aj s rabatom. Ako vidíme, najmä v prípade obchodnej prirážky je to vážna chyba, pretože ide o celkom iné číslo.

Ako teda rozumieť partnerovi, ktorý hovorí o 100%-tnej marži? V tomto prípade je to veľmi jednoduchá matematika. 100% je jeho obchodná prirážka a maržu má 50%. Horšie to bude, ak sa hovorí napr. o 60%-tnej marži. Tu už bez kontextu nerozlíšime, či partner hovorí pravdu, alebo si pojmy mýli. Preto vždy bude potrebná takáto osveta, ako tento článok. 🙂

Dôležité tiež je uvedomiť si, že marža obchodníka nie je jeho zisk. Zisk je marža znížená o náklady spojené s predajom tovaru alebo služby, ako napríklad mzdové náklady, nájomné, energie apod.

Ľubo Štulajter - marketingová agentúra Vivantina
Autor
Ľubomír Štulajter
Performance Marketing Manager

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.