Prednáška marketing FPM EU Bratislava Vivantina

Prednášali sme štvrtákom FPM EU Bratislava

Kategória: Marketing, Zo života firmy

V ôsmich bodoch si zhrnieme zásady publikovania obrázkov do webového obsahu.

Pohľad na online marketing okom skúseného Accounta a rečou „sedláka“, ktorý chce rozumieť, čo mu online marketing prinesie.

Pri pohári dobrého vína sa zrodila dohoda o prednáške na FPM EU. O online marketingu som prednášal študentom 4. ročníka FPM EU v rámci predmetu   Odbytová analýza vedeného pani prodekakou Ing. Katarínou Grančičovou, PhD. V rámci tohto predmetu dáva prednáška o online marketingu zmysel. Výborné bolo, že sme sa dohodli hneď na dvoch prednáškach. Prvá na tému Úvod do online marketingu, druhá bola o vyhodnocovaní a interpretácii dát z Google Analytics. Získané poznatky potom študenti aplikovali pri vypracovávaní seminárnej práce.

Predmet Odbytová analýza poskytol skvelú príležitosť ukázať, aké možnosti ponúka dnešný svet online marketingu. Zvolil som pohľad starého pragmatika z praxe, čo, prečo a ako spolu súvisí. Dnešné vysoké školy produkujú absolventov s prekonanými znalosťami z marketingu, ktoré nie vždy odzrkadľujú potreby dnešnej doby. Online v rámci výuky marketingu dostáva neprimerane málo priestoru.

Prvá prednáška bola o 8 zdrojoch návštevnosti v online marketingu. Prednášal som o tom, čo reálne užívatelia nachádzajú v Google Analytics.

Prednáška online marketing Vivantina

Persóny

Pri rozhovoroch s klientmi, ale aj uchádzačmi o prácu v agentúrach, sa stále vyskytuje problém, že nevedia definovať zákazníka pre svoju firmu, službu. V skriptách k tomto predmetu sa študenti o zákazníkovi veľa nedozvedia. Venoval som veľký dôraz definícii persóny ideálneho zákazníka.Povedali sme si, že persónu charakterizuje demografia, psychografické údaje a doplnkové údaje. Všetky tieto údaje pomáhajú pri tvorbe mediálneho mixu úspešnej marketingovej stratégie.

Schody Avinasha Kaushika

Schody Avinasha Kaushika

Postup pri využívaní jednotlivým možností online marketingu má svoje zvyklosti a odporúčané pravidlá, kedy akú aktivitu môžeme použiť. Ukázali sme si schody do Online neba. Poväčšine sa začína funkčným a konvertujúcim webom, nasledujú SEO aktivity, potom PPC kampane a komunikácia na sociálnych sieťach. A na vrchole stojí program starostlivosti o existujúcich zákazníkov.

See Think Do Care – AIDA

Celú prednášku som niesol v duchu rešpektovania nákupných zvyklostí potenciálneho zákazníka. Google nám ponúka nápovedu v podobe konceptu See Think Do Care. V staršej literatúre je tento koncept známy pod menom AIDA. V krátkosti sme sa bavili, čo robíme, aké možnosti máme na budovanie povedomia, vysvetlenie výhod produktu alebo služby, uskutočnenie nákupu a starostlivosti o existujúceho zákazníka. Rešpektujeme pritom cestu, ktorou zákazník prechádza.

8 zdrojov návštevnosti, ktorých je dnes už 9

V Google Analytics nachádzame nasledujúce zdroje návštevnosti na webe:

  • Direct
  • Organic Search
  • Referral
  • Paid Search
  • Display
  • Social
  • Email
  • Other
  • a doplnený Affiliates.

Praktické možnosti využitia. Použitie anglického pomenovania umožňuje ľahšie rozšírenie vedomosti v tejto oblasti.

Druhá prednáška: Vyhodnocovanie Online kampaní úvod do Google Analytics

Google Analytics odpovedá:

Koľko návštevníkov chodí na web?

Odkiaľ chodia návštevníci? – zdroje návštev a kampane

Ktoré zdroje návštevnosti a ktoré kampane fungujú dobre a ktoré zle?

Plnia návštevníci stanovené ciele?

V úvode prednášky sme rozdelili vyhodnocovanie onlinu na dve časti – kampane zamerané na budovanie povedomia o značke a kampane zamerané na výkon (objednávky, leady). Zamýšľali sme sa, ako toto využíva samotná fakulta.

Povedomie o značke

Povedomie o značke v online prostredí sa vyhodnocuje rovnako ako povedomie budované TV reklamou, rádio reklamou a ostatnými formami marketingu. Tu použijeme tie isté postupy – musíme robiť prieskum znalosti o povedomí. V online máme tú výhodu, že užívateľ internetu vyplní jednoduchý dotazník. Ukázali sme si najčastejší postup pre vyhodnocovanie video reklamyBrand lifts od Google a spôsob vyhodnocovania bannerovej reklamy od spoločnosti Etarget.

Kampane zamerané na výkon

Podrobne sme si ukázali, aké typy cieľov máme a ako ich vieme definovať.

Google Analytics poskytuje obrovské množstvo údajov, preto sa vždy snažím prednášku prispôsobiť záujmom publika a ukázať mu, čo všetko v Analytics možno nájsť. Pri tejto prednáške sme podrobne rozoberali dáta o návštevnosti stránok fakulty. Žijeme v dobe, kedy sa neustále porovnávame a sme tlačení, aby sme boli lepší ako naši konkurenti. V Google Analytics máme možnosť si pozrieť pri Publiku „Porovnanie – Benchmark“. Na „benchmark“ si potrpia marketingoví a generální riaditelia spoločností, preto je dobré im ho ukázať. Navyše môžeme rozvinúť zdroje návštevnosti, ktoré využívajú naši konkurenti.

Konverzné cesty

Každý chce na webe zarobiť. Je potrebné vedieť, ako sa správajú užívatelia nášho webu, čo všetko robia, koľko návštev a v akom časovom horizonte spravia, kým nakúpia náš produkt či službu.

Záver

Ďakujem pani Ing. Kataríne Grančičovej, PhD. za príležitosť ukázať študentom pohľad na online marketing okom skúseného Accounta a rečou „sedláka“, ktorý chce rozumieť, čo mu online marketing prinesie.

Autor
Marek Kiss

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.