kalkulačka, prasiatko a notebook

ROAS, ACoS, PNO… metriky, ktoré pozná každý marketér

Kategória: Marketing

Ak pracujete v oblasti marketingu, alebo máte vlastný biznis a spolupracujete s marketingovou agentúrou, určite ste sa už s týmito skratkami stretli. V opačnom prípade si nájdite 5 minút a oboznámte sa s nimi.

Ak pracujete v oblasti marketingu, alebo máte vlastný biznis a spolupracujete s marketingovou agentúrou, určite ste sa už s týmito skratkami stretli. V opačnom prípade si nájdite 5 minút a oboznámte sa s nimi.

ROAS - Return on Ad Spend

ROAS je najjednoduchšia marketingová metrika hodnotiaca návratnosť investícií do reklamy. Založená je na prostej “sedliackej” matematike: koľko eur mi prinesie jedno euro investované do reklamy. Výpočet ROAS je veľmi jednoduchý - výnosy z reklamy vydelíte nákladmi na reklamu. Hodnota ROAS sa spravidla udáva v percentách.

ROAS = ( výnosy / náklady na reklamu ) x 100%

Vyšší ROAS znamená relatívne vyššiu návratnosť prostriedkov vynaložených na reklamu.

Metrika ROAS nám často celkom postačuje, ak si chceme rýchlo zhodnotiť efektivitu kampane, resp. sledovať jej vývoj v čase. Samotná hodnota ROAS však nič nehovorí o tom, či je projekt ziskový alebo stratový, keďže nepracujeme s celkovými nákladmi na projekt, len s ich časťou pripadajúcou na reklamu. Preto je vhodné mať vopred zadefinované, akú hodnotu ROAS očakávame a aká hodnota je hraničná (teda minimálna, pod ktorú nechceme klesnúť, aby sme nešli do straty). Alebo namiesto ROAS použiť trochu sofistikovanejšiu metriku ROI, ktorej hraničnou hodnotou je nula.

ACoS - Advertising Cost of Sales

ACoS je inverzná metrika k ROAS, de facto je jeho prevrátenou hodnotou (keď si odmyslíme prepočet na percentá). Hovorí o reklamných výdavkoch vynaložených na dosiahnutie výnosov. Sedliackou rečou - koľko eur potrebujem vynaložiť na reklamu, aby som získal 100 eur.

Kým ROAS vypočítame ako podiel výnosov a nákladov na reklamu, ACoS teda dostaneme naopak vydelením nákladov na reklamu výnosmi. Takisto sa spravidla udáva v percentách.

ACoS = ( náklady na reklamu / výnosy ) x 100%

Príklad:

Reklamná kampaň v objeme 2000 € viedla k nárastu výnosov o 10000 €. ROAS v tomto prípade bude 500% (10000/2000 x100%), hodnota ACoS bude 20% (2000/10000 x100%).

Použitie ACoS je principiálne úplne rovnaké ako použitie ROAS, s tým rozdielom, že “lepšia” hodnota je v tomto prípade nižšia, keďže to znamená relatívne nižšie výdavky na reklamu vynaložené na dosiahnutie daných výnosov. Ak si teda potrebujeme určiť hraničnú hodnotu ACoS, bude to maximum, ktoré nechceme prekročiť.

S metrikou ACoS sa môžete stretnúť napríklad v reklamnom systéme Amazonu. A že ste o nej ešte nepočuli? Určite áno - v česko-slovenskom prostredí je známa ako PNO.

PNO - Podiel Nákladov na Obrate

Áno, PNO a ACoS je to isté, hoci o tom väčšina z nás nevie. Takže aj vzorec na výpočet budeme mať rovnaký:

PNO = ( náklady na reklamu / výnosy ) x 100%

S metrikou PNO sa určite stretnete, ak máte reklamu v českom reklamnom systéme Sklik. Je teda známejšia na západ od rieky Moravy, ale aj na Slovensku ju používajú mnohé agentúry aj inzerenti.


Záver

Metriky ako ROAS, ACoS / PNO alebo ROI (ktorej sme venovali samostatný článok) sú neoceniteľnými KPI pre váš biznis. Aj keď je každá z týchto metrík nepochybne užitočná sama osebe, spolu vám môžu pomôcť vytvoriť komplexnejší pohľad na vaše podnikanie. Sledovanie týchto čísel a ich vývoja v čase vám pomôže stanoviť reklamné ciele a rozpočty a prispeje k lepšiemu pochopeniu rastu. Sledovaním výkonnosti svojich reklamných kampaní zistíte, ktoré stratégie vedú k vyšším predajom a lepším hospodárskym výsledkom.

Ak vám článok pomohol, som rád. Keby ste cítili potrebu detailnejšie sa porozprávať o meraní vašich marketingových aktivít, ozvite sa nám. Ak by to náhodou nešlo osobne, vždy sa dá online. 🙂

Ľubo Štulajter - marketingová agentúra Vivantina
Autor
Ľubomír Štulajter
Performance Marketing Manager

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.