ui vs ux blog

UX vs UI: Zážitok a rozhranie

Kategória: Biznis, Tipy a návody

Hlavným cieľom webdizajnu je vytvoriť pre používateľa príjemnú a efektívnu skúsenosť pri práci s webovou stránkou alebo aplikáciou.

Webdizajn sa zaoberá tvorbou webových stránok a aplikácií s dôrazom na ich vzhľad, funkčnosť a použiteľnosť. Hlavným cieľom webdizajnu je vytvoriť pre používateľa príjemnú a efektívnu skúsenosť pri práci s webovou stránkou alebo aplikáciou. UI a UX sa vzájomne dopĺňajú, pretože spoločne tvoria celkový zážitok používateľa. Dobré nastavenie UI môže pomôcť používateľom rýchlo a efektívne dosiahnuť svoje ciele, zatiaľ čo dobrý UX zabezpečí, aby používanie produktu alebo služby bolo celkovo príjemné. Ale aby sme nehovorili v skratkách, ktorým mnohí nerozumejú, poďme si ich vysvetliť.

Čo je UX?

UX (User Experience) je používateľská skúsenosť, čiže celkový zážitok, ktorý používateľ má s produktom, službou alebo systémom. UX zahŕňa všetky interakcie medzi používateľom a daným produktom alebo službou, ako aj ich vnímanie. UX sa zvyčajne sústreďuje na to, ako sa používatelia cítia pri používaní daného produktu alebo služby, ako aj na to, ako sa im darí dosahovať svoje ciele a vykonávať úlohy.

UX dizajnér sa snaží vytvoriť optimálny používateľský zážitok tým, že zohľadňuje potreby a očakávania používateľov s návrhom užívateľsky orientovaných riešení, ktoré sú jednoduché na používanie a zároveň funkčné a efektívne. UX dizajn zahŕňa mnoho rôznych faktorov, vrátane rozmiestnenia prvkov na obrazovke, farieb, typografie, navigácie, interakcie a výkonnosti.

UX dizajn

UX dizajn pomáha dizajnérom vytvárať produkty, ktoré sú praktické a použiteľné. Dizajn UX sa zameriava na týchto šesť hlavných oblastí:

  1. Užitočnosť - produkt musí byť potrebný a užitočný pre používateľa.
  2. Žiadanosť - produkt musí zaujať po vizuálnej stránke.
  3. Použiteľnosť - produkt musí byť jednoduchý na používanie.
  4. Prístupnosť - produkt musí byť použiteľný pre každého, vrátane používateľov so zdravotným postihnutím.
  5. Podpora - produkt musí mať dobrú podporu, aby používatelia mohli rýchlo a jednoducho vyriešiť problémy.
  6. Dôveryhodnosť - produkt musí byť dôveryhodný.

Pri UX dizajne sa zvyčajne používa proces, ktorý sa skladá z niekoľkých fáz. Sú nimi výskum, analýza, návrh a testovanie. V každej fáze sa snažíme získať čo najviac informácií o používateľoch a ich potrebách, aby sme mohli navrhnúť riešenia, ktoré sú efektívne a jednoducho použiteľné.

ux vs ui

Čo je UI?

UI (User Interface), alebo aj používateľské rozhranie, je súbor vizuálnych a interakčných prvkov, ktoré umožňujú používateľom komunikovať s produktom, službou alebo systémom. UI sa zvyčajne sústreďuje na to, ako používatelia spolupracujú s prvkami, ktorými sú napríklad tlačidlá, formuláre, ponuky, ikony a ďalšie grafické prvky.

UI dizajnér sa snaží vytvoriť intuitívne a efektívne používateľské rozhranie tým, že navrhuje, ako majú byť tieto prvky umiestnené na obrazovke, aké farby a typografie sa majú použiť a aké animácie či prechody sa majú použiť.

Navrhovanie používateľských rozhraní

Používateľské rozhrania sú prístupové body, kde používatelia interagujú s rozhraním. Existujú v troch formátoch:

  1. Grafické používateľské rozhrania (GUI) — používatelia interagujú s vizuálnymi prvkami na digitálnych zariadeniach. Napríklad pracovná plocha počítača je GUI.
  2. Rozhrania ovládané hlasom (VUI) – používatelia s nimi interagujú prostredníctvom hlasových povelov. Väčšina inteligentných asistentov, napríklad Siri na iPhone a Alexa na zariadeniach Amazon sú VUI.
  3. Rozhrania založené na gestách – používatelia využívajú priestory 3D dizajnu prostredníctvom telesných pohybov, napríklad v hrách virtuálnej reality (VR).

Pri UI dizajne sa zvyčajne používa proces, ktorý zahŕňa fázy ako výskum, návrh, prototypovanie a testovanie. UI dizajnér sa snaží vytvoriť kvalitný dizajn, ktorý zlepšuje celkovú používateľskú skúsenosť a umožňuje používateľom ľahko navigovať a vykonávať požadované úlohy.

Vytvorenie  používateľského rozhrania

Vytvorenie skvelého používateľského rozhrania (UI) je dôležitým prvkom tvorby užívateľsky príjemných a efektívnych produktov alebo služieb, preto sa držte týchto tipov:

Zamerajte sa na používateľov - je dôležité pochopiť potreby a očakávania používateľov a prispôsobiť UI tak, aby bolo pre nich čo najpríjemnejšie a najefektívnejšie. Urobte výskum a získajte spätnú väzbu od používateľov, aby ste zistili, ako by mali produkt alebo službu používať a čo by im pomohlo pri plnení ich úloh.

Konzistentnosť - konzistentnosť v UI znamená, že všetky prvky produktu alebo služby sa správajú rovnako. Všetky tlačidlá by mali mať rovnakú veľkosť a farbu, fonty by mali byť konzistentné a navigačný panel by mal byť rovnaký na celom webe. Konzistentnosť pomáha používateľom rýchlo sa zorientovať a zlepšuje celkovú užívateľskú skúsenosť.

Minimalizmus - minimalizmus znamená, že UI by malo byť čisté, jednoduché a jasné. Preplnené a komplikované UI môžu spôsobiť zmätok a frustráciu u používateľov. Snažte sa minimalizovať množstvo textu a grafických prvkov, ktoré sa objavujú na obrazovke, a zamerajte sa na kľúčové prvky, ktoré pomáhajú používateľom plniť ich úlohy.

Farby a typografia - farby a typografia majú veľký vplyv na estetický vzhľad a čitateľnosť UI. Zvoľte farby, ktoré sú príjemné pre oči a konzistentné s brandingom produktu alebo služby. Zvoľte aj vhodný font a veľkosť písma pre text, aby bol čitateľný a jednoduchý na ovládanie.

Testovanie - testovanie je dôležitou súčasťou vytvárania skvelého UI. Testovanie umožňuje odhaliť problémy a chyby v UI a umožňuje vám ich opraviť skôr, ako produkt alebo služba príde k používateľom. Testovanie by sa malo vykonávať na skutočných používateľoch.

Nástroje na návrh UI a UX

Je nevyhnutné mať správne nástroje a technológiu na tvorbu návrhu používateľského rozhrania, či vytvorenia dobrej používateľskej skúsenosti. V tabuľke nižšie sme načrtli päť nástrojov na návrh používateľského rozhrania, ich ceny a funkcie.

UI a UX dizajnové nástrojeCenaVlastnosti
FigmaZadarmo (pre profesionálnejšie funkcie od 12€/mesačne)Pokročilé nástroje na kreslenie, automatické rozloženie, štýly, doplnky a widgety, import náčrtov, interaktívne prototypy.
InDesign23.99 €/mesačneAuto-styling, podporuje nové grafické formáty, automatizáciu úloh, duplicitné stránky.
Sketch9 €/mesačneZabudovaná kontrola pravopisu, podpora farieb, symboly, štýly, farebné premenné, testovanie prototypu prehliadača, doplnky, exporty vo viacerých mierkach.
Adobe XD9,99 €/mesačneIntegrácie tretích strán, rýchle prototypovanie, možnosti spolupráce, neobmedzené množstvo prototypov a konštrukčné špecifikácie.
Balsamiq9 €/mesačne po bezplatnej skúšobnej verziiKomponenty a ikony používateľského rozhrania, presúvanie myšou, export súborov do .PNG alebo .PDF, klávesové skratky, opakovane použiteľné symboly.

Aké sú rozdiely medzi dizajnom UX a UI?

UX dizajn (User Experience) a UI dizajn (User Interface) sú dve odlišné disciplíny v oblasti dizajnu, ktoré majú rôzne ciele a zameranie. V čom sa odlišujú?

Cieľ

Cieľom UX dizajnu je zlepšiť celkovú skúsenosť používateľa pri interakcii s produktom alebo službou. UX dizajn sa zameriava na skúsenosti, emócie a potreby používateľov. Cieľom UI dizajnu je vytvoriť vizuálne atraktívny a efektívny dizajn používateľského rozhrania, ktorý umožní používateľom ľahko a intuitívne interagovať s produktom alebo službou.

Proces

Proces UX dizajnu zahŕňa výskum používateľov, analýzu konkurencie, tvorbu používateľských scenárov a wireframy, testovanie a zber spätnej väzby. UI dizajn sa zameriava na tvorbu vizuálne atraktívneho dizajnu a zahŕňa výber farieb, typografiu, ikony, tlačidlá a iné prvky používateľského rozhrania.

Zameranie

UX dizajn sa zameriava na celkovú skúsenosť používateľa, zatiaľ čo UI dizajn sa snaží vytvoriť vizuálne príjemné používateľské rozhranie. UX dizajn sa zameriava na interakciu používateľa s produktom alebo službou a jeho potreby, zatiaľ čo UI dizajn sa zameriava na vizuálny dizajn a funkčnosť používateľského rozhrania.

V ideálnom prípade by mali byť UX a UI dizajn prepojené a spolupracovať, aby sa vytvorila užívateľsky príjemná a efektívna skúsenosť pre používateľa.

Veríme, že sme vám význam a funkcie UX a UI aspoň trochu priblížili. Ak zvažujete nový web alebo redizajn existujúceho, určite do procesu zapojte UX a UI špecialistov. Robíme to tak aj my a radi vám s tým pomôžeme.

Stanislava Repková - marketingová agentúra Vivantina
Autor
Stanislava Šimová
Performance Marketing Specialist

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.