hracie figúrky

Ad network – reklamná sieť

Platforma, ktorá prepája skupinu vydavateľov a inzerentov pri zobrazovaní reklám.

Reklamná sieť (angl. ad network) je technologická platforma, ktorá slúži ako sprostredkovateľ medzi skupinou vydavateľov a skupinou inzerentov. Reklamné siete boli jednou z prvých reklamných technológií, ktoré sa objavili v polovici 90. rokov, kde sú vlastne aj začiatky online reklamy. Aj vtedy bola reklamná sieť zodpovedná za rovnaké veci ako dnes, čiže pomáhať inzerentom nakupovať dostupný reklamný priestor (známy ako inventár) u viacerých vydavateľov.

Aj keď sa možno očakáva, že výraz „reklamná sieť - ad network“ bude zahŕňať všetky druhy médií (tlačené médiá, televízia, rádio, ...), v skutočnosti sa používa výlučne na označenie online reklamy

Ako funguje reklamná sieť?

Reklamy sú dodávané na stránky vlastníka pomocou reklamného servera reklamnej siete prostredníctvom kódu na stránke vlastníka, ktorý volá reklamu. Výkonnosť sa sleduje prostredníctvom sledovacieho pixelu z reklamnej siete, ktorý inzerent umiestni na stránky konverzie, napríklad stránku s poďakovaním na svojom webe. Reklamný server reklamnej siete umožňuje zacielenie, sledovanie a tvorbu prehľadov o kampani. Mediálna spoločnosť predáva inventár na rôznych webových stránkach vlastníkov inzerentom za stanovenú cenu. Reklamné siete spolupracujú priamo s vlastníkmi pri predaji zobrazení reklamy, ktoré vlastník priamo nepredal.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.