muž telefonuje

Ad Recall – vybavenie si reklamy

Vybavenie si reklám u sledovateľov.

Ad Recall je metrika, ktorá vyjadruje vybavenie si reklamy u sledovateľov tejto reklamy. Pred rokmi sa vybavenie si reklamy sústredilo najmä na televízne reklamy, ale v dnešnej dobe sa táto metrika týka tiež všetkých foriem digitálneho marketingu.

Táto metrika sa meria v kampaniach, v ktorých sa v danom čase používateľom zobrazujú reklamy a neskôr sa im položí otázka, či si vedia vybaviť reklamu v pamäti. Zisťovanie, či si používateľ spomína na reklamu, môže prebiehať dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je bez nejakej pomoci na pripomenutie reklamy a pri druhom spôsobe môžeme používateľovi pomôcť vybaviť si reklamu tým, že mu spomenieme názov značky alebo produktov vyskytujúcich sa v reklamnej kampani. Keď sa táto metrika zavádza do praxe, môže poskytnúť značkám užitočný prehľad o tom, do akej miery je kampaň zapamätateľná pre publikum.

Faktory vybavenia si reklamy

Po skončení kampane na zvýšenie povedomia o značke sa výpočet pripomenutia z reklamy vypočíta na základe niekoľkých kľúčových metrík:

  • počet ľudí, ktorí si reklamu pozreli
  • koľko času ľudia strávili pozeraním reklám
  • vzťahy medzi pozornosťou, ktorú ľudia venujú reklamám, a výsledkami prieskumov o vybavení si reklamy

Medzi mnohé faktory, ktoré môžu ovplyvniť vybaviť si reklamu, patria:

  • kreatíva, čiže obrázky, video, text a odkazy 
  • existujúce povedomie o značke
  • publikum reklamy alebo kampane 

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.