online nakupovanie čierno-biele

Aida

AIDA - marketingový model, ktorý reprezentuje fázy kontaktu zákazníka s produktom.

Model AIDA reprezentuje fázy, ktorými potenciálni zákazníci prechádzajú od prvého kontaktu s produktom, až po jeho finálnu kúpuJednotlivými fázami sú: attention, interest, desire a action. Po slovensky: pozornosť, záujem, túžba a akcia.

Attention (pozornosť)

Prieskumy ukazujú, že priemerný návštevník web stránky je ochotný stráviť 4 sekundy na stránke, ktorú nikdy predtým nenavštívil. Preto prvým krokom komunikácie je zaujať jeho pozornosť . V tejto fáze sa využívajú chytľavé titulky, výrazné texty, zaujímavé bannery a obrázky.

Interest (záujem)

Vo fáze Interest je dôležité zaujať potenciálneho zákazníka na čo najdlhší čas. Premeniť pozornosť na záujem. Demonštrujú sa vlastnosti a výhody produktov a služieb.

Desire (túžba)

Potenciálny zákazník už prešiel predošlými fázami a o značku sa zaujíma. Porovnáva ceny, výhody a nevýhody. V tejto fáze sa snažíme vyvolať emócie a prebudiť túžbu nakúpiť.

Action (akcia)

Aj keď potenciálny zákazník po produkte túži, to ešte neznamená, že ho nakoniec kúpi. Úlohou action fázy je uľahčiť zákazníkovi kúpu a doviesť ho k nej. Používajú sa call to action prvky, ktoré ho vyzývajú ku konkrétnej akcii.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.