notebook

Akvizícia zákazníka

Proces privádzania nových zákazníkov k vašej značke.

Získavanie zákazníkov, čiže akvizícia, je proces privádzania nových zákazníkov k vašej značke. Zväčša sa to deje prostredníctvom marketingu a jedným z cieľov je udržať lineárny prílev nových zákazníkov. 

Akvizícia zákazníka si vyžaduje premyslenie vhodnej stratégie. V skutočnosti existuje veľa rôznych stratégií získavania zákazníkov, ktoré sa používajú ako súčasť tohto procesu. Niektoré metódy získavania zákazníkov sú efektívnejšie s konkrétnymi typmi klientov, ale existuje niekoľko základných krokov, ktoré sú zahrnuté v akomkoľvek type plánu získavania zákazníkov.

Prvým krokom každého strategického plánu získania zákazníka je identifikácia potenciálnych zákazníkov a následne vhodné nadviazanie kontaktu s týmito potenciálnymi zákazníkmi, pričom je dôležité identifikovať ich potreby a určiť, ako im majú naše produkty v týchto potrebách pomôcť. 

Výhody akvizície zákazníka

Používanie vhodných stratégií získavania zákazníkov pomáha spoločnostiam v raste. Novovzniknuté firmy alebo firmy s menej známym produktom alebo službou sa musia hlavne zamerať na získavanie nových zákazníkov. Väčšie spoločnosti sa môžu zamerať na udržanie zákazníkov. Je dôležité pamätať na to, že náklady na získanie zákazníka sú často vyššie ako náklady na udržanie zákazníka, a preto si vyžadujú dôkladnú analýzu. Prínosy akvizície je tiež potrebné dobre analyzovať, aby spoločnosti mohli presne odhadnúť relatívnu hodnotu svojho procesu získavania zákazníkov. Ak sa chcú spoločnosti zamerať na získavanie zákazníkov, mali by nájsť vhodné spôsoby, ako prilákať, uspokojiť a udržať týchto zákazníkov

Dôležité je aj budovanie dôveryhodnosti značky, pretože získavanie zákazníkov je dobrým prvým krokom, ale títo zákazníci budú najhodnotnejší, ak sa budú vracať znova a znova.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.