ambush marketing

Ambush marketing

Inzerenti spájajú produkt s konkrétnou udalosťou, avšak bez platenia sponzorských nákladov.

Ambush marketing je marketingová stratégia, pri ktorej inzerenti spájajú produkt s konkrétnou udalosťou, bez toho aby museli platiť sponzorské náklady na toto podujatie. Cieľom je dostať produkt do povedomia zákazníkov prostredníctvom podujatí, a to aj bez toho aby o tom organizátori vedeli. Taktiež nazývaný ako prepadový alebo kabátový marketing.

Príklad ambush stratégie

Jedným s príkladom ambush marketingu je predaj hudobných nástrojov s cieľom zvýšenia predaja, ktoré inzerent spája s konkrétnym koncertom, avšak organizátori koncertu nedali súhlas a dokonca ani nemusia mať povedomie o tom, že hudobný nástroj je spojený s reklamou na koncert.

Výhody a nevýhody

Výhodou ambush marketingu je, že ak je dobre premyslený, môže skutočne pomôcť získať hodnotu značky, ktorú si zákazníci nemusia s týmto inzerentom nevyhnutne spájať. Ambush marketing sa môže javiť ako skvelý spôsob na získanie pozornosti zákazníkov, avšak môže vyžadovať aj veľa výdavkov. Preto kampane zvyknú spúšťať dobre financované značky na významných medzinárodných podujatiach, ako sú olympijské hry alebo Super Bowl, keďže je to také drahé, že návratnosť musí stáť za to.
 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.