fľaše

Budovanie značky

Značka je to, čo vašu firmu odlišuje od konkurentov a čo vás prezentuje.

Pojem značka môže byť mätúci, pretože je to jedno z tých slov, ktoré sa bežne používajú, ale nie sú všeobecne známe. Značka hovorí zákazníkom, čo môžu očakávať od vašich produktov a služieb, ale taktiež odlišuje vašu ponuku od ponuky vašich konkurentov na trhu. Vaša značka je odvodená od toho, kým ste, kým chcete byť a ako vás ľudia vnímajú.

Identita značky

Základom každej značky je logo. Ďalej to sú webové stránky, obalové materiály a propagačné materiály, všetky by mali obsahovať vaše logo a komunikovať vašu značku. Stratégia značky je odpoveď na ako, čo, kde, kedy a komu plánujete dávať do popredia svoju značku. Taktiež to, kde inzerujete, vaše distribučné kanály a to, čo komunikujete vizuálne aj verbálne, je súčasťou vašej stratégie značky. 

Definovanie vašej značky je ako cesta k objavu firmy. Môže to byť náročné, časovo zdĺhavé a nepohodlné. Kvalitný branding alebo budovanie značky si vyžaduje odpovede na nasledujúce otázky:

 

  • Aké je poslanie vašej spoločnosti?
  • Aké sú výhody a vlastnosti vašich produktov alebo služieb?
  • Čo si myslia vaši zákazníci a potenciálni zákazníci o vašej spoločnosti?
  • Aké vlastnosti chcete, aby sa spájali s vašou spoločnosťou?

 

Urobte si výskum a zisťujte potreby, zvyky a túžby vašich súčasných a budúcich zákazníkov. Efektívny marketing značky vyžaduje schopnosť komunikovať jasnú a presvedčivú informáciu, ako aj schopnosť zhromažďovať a analyzovať údaje pre vybudovanie kvalitnej značky.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.