effective frequency

Efektívna frekvencia

Koľkokrát musí byť reklama vystavená konkrétnemu jednotlivcovi v danom období, aby sa dosiahla požadovaná akcia.

Metrika efektívnej frekvencie spočíva na predpoklade, že na to, aby reklama alebo kampaň dosiahla citeľný účinok, musí v stanovenom časovom období dosiahnuť určitý počet zobrazení voči jednotlivcovi. Konkrétne je účinná frekvencia definovaná takto: koľkokrát musí byť určitá reklama vystavená konkrétnemu jednotlivcovi v danom období, aby sa dosiahla požadovaná akcia.

Cieľ

Cieľom metriky efektívnej frekvencie je určiť optimálnu úroveň zobrazení pre reklamu alebo kampaň, pričom sa pracujeme na jednej strane s rizikom nadmerných výdavkov a na strane druhej s rizikom nedosiahnutia požadovaného účinku. Koncepcia efektívnej frekvencie a efektívneho dosahu predpokladá, že keď potenciálnemu zákazníkovi zobrazíme reklamu prvý raz, účinok pravdepodobne bude malý. Až po dosiahnutí väčšieho počtu zobrazení správa začne publikum ovplyvňovať. Správne stanovenie efektívnej frekvencie je kľúčom k určeniu optimálneho rozpočtu kampane.

Výpočet

Efektívna frekvencia = koľkokrát musí jednotlivec vidieť reklamu, aby informáciu zaregistroval

Efektívna frekvencia kampane závisí od mnohých faktorov vrátane situácie na trhu, cieľovej skupiny, znalosti produktu, použitých médií, typu reklamy a kampane. Spravidla sa však prekvapivo často používa odhad troch expozícií na nákupný cyklus.

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.