frequency of reach

Frequency of Reach

Počet potenciálnych zákazníkov, ktorým bude informácia doručená prostredníctvom konkrétneho mediálneho kanála.

Metrika frequency od reach (dosah) je počet potenciálnych zákazníkov, ktorým bude informácia doručená prostredníctvom konkrétneho mediálneho kanála. Čiže oslovenie potenciálneho zákazníka, ktorý vidí alebo počuje reklamnú kampaň. Frekvencia sa týka toho, koľkokrát budú títo zákazníci vystavení tejto informácii, čiže reklame.

Frekvencia inzercie je počet zobrazení reklamy alebo zobrazenia na jedného používateľa. Je kľúčovou metrikou kampaní založených na značke, najmä pri výpočte, koľkokrát bol niekto z vašich cieľových skupín vystavený reklame

Čím vyšší je dosah, tým väčší je počet ľudí, ktorí vidia vašu reklamu. Čím vyššia je frekvencia, tým častejšie ľudia vidia alebo počujú vašu reklamu. Dosah a frekvencia sú nepriamo úmerné, zvýšením frekvencie sa zníži dosah  a zvýšením dosahu sa frekvencia zníži. Ide predovšetkým o funkciu rozpočtu, existuje obmedzený počet reklám a rozhodnutie o tom, čo je pre vás najlepšie urobiť. Hlavným cieľom každej reklamy je optimálna expozícia.

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.