okuliare a kľúč na zápisníku

Konverzia a konverzný pomer

Konverzia je metrika, ktorá vyjadruje merateľné splnenie cieľa.

Konverzia označuje vo svete digitálneho marketingu merateľné splnenie cieľa. Ide o vykonanie akcie používateľom, ktorú si firma definovala ako cennú pre svoj biznis. Sledovanie konverzií pomáha marketérom zistiť súvislosť medzi kampaňami a výsledkami podnikania, a tiež zistiť, ktoré reklamy a kľúčové slová sú najefektívnejšie a lepšie spoznať cieľovú skupinu.

Druhy konverzií, ktoré poznáme

 • odoslaná objednávka
 • transakcia
 • registrácia nového používateľa
 • odoslanie kontaktného formulára
 • kliknutie na tlačidlo
 • telefonát
 • registrácia na odber newslettera
 • otvorenie online chatu
 • stiahnutia a inštalácia mobilnej aplikácie
 • čas strávený na webe
 • atď.

Ako merať konverzie?

Pre mieru konverzie (konverzný pomer) sa používa skratka CR (z anglického conversion rate). Ide o metriku, ktorá hovorí o úspešnosti spracovania návštevníkov webu. Vyjadruje sa v percentách. Je definovaná ako pomer počtu konverzií a počtu relácií, resp. pri reklamných systémoch ide o pomer počtu konverzií a počtu klikov na reklamu.

Príklad: ak zo 100 zákazníkov 5 vykonalo konverziu, konverzný pomer je 5%. 

Vypočítame jednoducho 5/100 = 5%.

Dôležitosť konverzného pomeru

Vyšší konverzný pomer nám pomáha získať viac konverzií z rovnakého počtu návštevníkov. Tým vieme dosiahnuť viac cieľov, výnosov bez potreby zvyšovať náklady na dosiahnutie návštevnosti. Návštevnosť totiž niečo stojí: náklady na reklamu, SEO aktivity, spravovanie sociálnych sietí. Zvýšenie CR nám pomáha zúžitkovať aktuálnu návštevnosť lepšie, bez potreby zvyšovať návštevnosť a náklady na ňu.

CR vieme zvýšiť pomocou optimalizácie webu a tiež optimalizácie reklamných kampaní. A/B testovanie je užitočná metóda, ako zistiť, ktorá verzia reklamy alebo prvku na webe je úspešnejšia z hľadiska konverzií.

Konverzný pomer je veľmi dôležitou metrikou, ale nie je rozhodujúcou. Ak napríklad zvýšite konverzný pomer 2-násobne tým, že ste 2-násobne znížili ceny, konečný obrat bude rovnaký. Dôležitým ukazovateľom je zisk, ale treba myslieť na to, že každý biznis je osobitný. 

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.