pristávanie lietadla

Landing page

Cieľová stránka pre získanie konverzií z kampane.

Landing page by sme mohli voľne preložiť ako "pristávacia stránka", častejšie používané výrazy sú však vstupná stránka, cieľová stránka. Ako vyplýva z názvu, je to stránka, na ktorej "pristane" potenciálny zákazník, keď klikne na váš odkaz z reklamnej kampane. Väčšinou zvykne byť súčasťou webu či e-shopu, no niekedy sa pre samotnú kampaň využívajú tzv. microsites, ktoré nie sú pod hlavnou doménou, ale majú vlastnú účelovú doménu.

Cieľom landing page je zaujať návštevníka, poskytnúť mu informácie o konkrétnom predmete stránky a vyvolať požadovanú akciu (konverziu). Konverziou môže byť napr. objednávka, registrácia, vyplnenie formulára a pod.

Keďže účelom landing page je docieliť konverziu, je dôležité aby k tomu aj naozaj dochádzalo. Úspešnosť landing page a mieru konverzií môžeme vyhodnocovať pomocou analytických nástrojov. Najznámejším z nich je Google Analytics.

Bežným postupom je vytvoriť dva (prípadne viac) varianty landing page, pričom algoritmus zobrazuje jednej skupine variantu A a druhej skupine variantu B. Následne sa vyhodnotí, ktorá verzia je úspešnejšia, ktorá lepšie konvertuje. Táto metóda sa nazýva A/B testovanie, prípadne multivariantné testovanie.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.