layout

Layout

Spôsob, akým sú usporiadané informácie a jednotlivé elementy na webovej stránke, reklame, a inom grafickom materiály.

Spôsob, akým sú usporiadané informácie a jednotlivé elementy na webovej stránke, reklame, a inom grafickom materiály sa nazýva layout. Nech sa snažíte oznámiť akúkoľvek informáciu svojim používateľom, bude mať vyššiu úspešnosť pri vytváraní potenciálnych zákazníkov, ak je grafické rozmiestnenie dobre organizované a profesionálne.

Tlačený alebo publikovaný obsah (ako je reklama, kniha, časopis, noviny alebo webová stránka), ktoré určuje usporiadanie rôznych grafických prvkov (napríklad telo, farby, nadpisy, ilustrácie, atď). Stanoví sa celkový vzhľad, relatívny význam, a vzťahy medzi grafickými prvkami, aby sa dosiahlo správneho toku informácií a pohyb očí pre maximálnu účinnosť. Často sú alternatívne rozloženia pripravené na preskúmanie rôznych usporiadaní pred tým, ako je konečné usporiadanie určené na tlač alebo výrobu.

Layout webovej stránky

Veľa webových stránok svieti farbami, živými obrázkami a užitočným obsahom. Ale ak by ste odstránili farby, videá, obrázky, obsah, čo zostane? Dostanete len holé kosti webovej stránky a zrazu pochopíte, že usporiadanie (layout) je to, ktoré skutočne dodáva život webovej stránke.

Stručne povedané, je to kritický prvok, vďaka ktorému je webová stránka úspešná alebo neúspešná. Rozloženie webovej stránky je vzor (alebo rámec), ktorý definuje štruktúru webovej stránky. Jeho úlohou je štruktúrovať informácie, ktoré sa nachádzajú na stránke, tak pre vlastníka webovej stránky, ako aj pre používateľov. Poskytuje jasné cesty pre navigáciu v rámci webových stránok a kladie najdôležitejšie prvky hlavičky, tela a päty webovej stránky.

Efektívne rozloženie webovej stránky marketingového webu obsahuje nasledujúce informácie v tomto poradí podľa priority:

  1. Čo robíte.
  2. Čo ste urobili.
  3. Čo hovoria vaši klienti.
  4. Čím vynikáte.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.