lead

Lead

Osoba, ktorá prejaví záujem o produkty alebo služby, čiže potenciálny zákazník.

Marketingový lead je osoba, ktorá prejaví záujem o produkty alebo služby značky, čo z nej robí potenciálneho zákazníka. Primárnym cieľom každej spoločnosti je vygenerovať čo najviac potenciálnych zákazníkov, čiže leadov. Spoločnosť musí viesť potenciálnych zákazníkov smerom dole v predajnom lieviku relevantným obsahom a ponukami smerujúcimi k nákupu.

Ako pracovník marketingu alebo majiteľ firmy by ste nemali myslieť iba na generovanie potenciálnych zákazníkov, ale na generovanie vysokokvalitných potenciálnych zákazníkov. Kvalitu potenciálnych zákazníkov je potrebné neustále sledovať.

Sledujte údaje o správaní

Vytvorte rôzne osobnosti kupujúceho na základe správania cieľového publika. Táto informácia vám poskytne informácie o tom, ako presunúť konkrétne skupiny potenciálnych zákazníkov z hornej časti lievika predaja do dolnej časti a premeniť leady na zákazníkov.

Lead In

Metrika, ktorá vyjadruje podiel divákov, ktorí dosiahli danú reláciu (napríklad reklamu, newsletter, kontaktný formulár, …) a zároveň dosiahli aj predchádzajúcu reláciu. Metrika lead IN sa udáva v percentách a vzťahuje sa práve k tejto predošlej relácií.

Lead out

Metrika vyjadruje podiel divákov, ktorí dosiahli konkrétnu reláciu a zároveň dosiahli aj tú nasledujúcu. Metrika lead OUT sa vypočítava v percentách a vzťahuje sa k nasledujúcej relácii.

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.