loyalty

Loyalty

Vytváranie stratégii na rast a udržanie existujúcich zákazníkov.

Loyalty v marketingu znamená vytváranie stratégii na rast a udržanie existujúcich zákazníkov prostredníctvom rôznych akcií a benefitov. Cieľom je prilákať zákazníkov k opakovanému nákupu. Pre mnoho spoločností pochádza 80 % všetkých nákupov od 20 % ich zákazníckej základne. 

Loyalty sa sústreďuje na posilňovanie vzťahov so zákazníkmi, ktoré už firma má. Preto sú zákazníci, ktorí pravidelne nakupujú, programom odmien najviac ovplyvnení a opakované nákupy prinášajú väčší zisk. K novým zákazníkom sa dá dostať prostredníctvom benefitov a prostredníctvom odporúčaní od existujúcich zákazníkov, to tiež záleží od rôznych benefitov.

AvLoyalty

Metrika AvLoyalty vyjadruje priemernú vernosť používateľa vydelenú denným priemerom akumulovanej sledovanosti, čiže dosahom. Táto metrika laajality sa vyjadruje v percentác, ale má aj svoje odvodenie v minútach (AvMins).

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.