eCPM

eCPM

Efektívna cena za tisíc zobrazení.

Metrika eCPM vyjadruje efektívnu cenu za tisíc zobrazení. Počíta sa bez ohľadu na to, aký spôsob nákupu sa pre kampaň použije. Písmeno e pred skratkou CPM znamená efektívne

Výpočet eCPM

eCPM sa počíta podobne, ako sa vypočíta metrika CPM. Je to celková cena kampane vydelená počtom vygenerovaných zobrazení vydelená 1 000, čo dáva celkovú cenu za tisíc zobrazení. Skutočnou výhodou eCPM je, že porovnávame hodnotu naprieč rôznymi modelmi nákupu, napríklad CPC a CPA.

eCPM = celková cena / (zobrazenia / 1 000)

Ako sa líši eCPM od CPM?

eCPM je rovnaká ako CPM, umožňuje však štandardizovanú metriku pre rôzne modely nákupu, kampane a kanály. Hlavný rozdiel medzi eCPM a CPM je v údajoch, ktoré sa používajú na ich výpočet. Pojem CPM sa uplatňuje iba pri výpočte ceny za tisíc zobrazení v modeli nákupu CPM. Zatiaľ čo eCPM je viac zameraná na výnosy a používa sa na  akýkoľvek  spôsob nákupu, ako je cena za akvizíciu, cena za kliknutie atď.

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.