metriky času

Metriky času

Metriky vypočítané v závislosti od času.

Metriky sú v digitálnom marketingu veľmi dôležité, pretože nám ukazujú kde sa náš projekt aktuálne nachádza, ale aj to v akých oblastiach je ho potrebné posilniť alebo ako si stanoviť vhodnú marketingovú stratégiu. Najčastejšie sa používajú metriky, ktoré získame v závislosti od času.

DurMin

Táto metrika vyjadruje trvanie udalosti, kampane alebo iného stanoveného cieľa za časový úsek v minútach.

DurSec

Metrika DurSec vyjarduje trvanie udalosti, kampane alebo iného stanoveného cieľa v časovom úseku v sekundách.

Tmin

Metrika, ktorá vyjadruje celkový počet minút, počas ktorého sa používateľ venoval sledovaniu kampane.

TMins(View)

Metrika vyjadruje celkový počet odsledovaných minút používateľa v kampani, pričom musí byť splnená podmienka, že používateľ odsledoval vopred stanovený časový úsek kampane. 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.