metriky priemeru

Metriky priemeru

Merateľné hodnoty, ktoré používajú marketingové tímy na preukázanie účinnosti kampaní.

Marketingové metriky sú merateľné hodnoty, ktoré používajú marketingové tímy na preukázanie účinnosti kampaní vo všetkých marketingových kanáloch. Jednou z metrík na sledovanie výkonu digitálneho marketingu a pre nastavenie správnych marketingových stratégii sú priemerné ukazovatele metrík.

AvMins(View)

Táto metrika vyjadruje priemerný odsledovaný čas používateľa, ale metrika môže byť splnená ak používateľ splnil podmienku “Reach/Dosah”, čiže odsledoval vopred stanovený časový úsek kampane. Metrika je vyjadrená v minútach.  

AvRch(%)

Priemerný počet používateľov, ktorí odsledovali vopred stanovený časový úsek danej kampane, vydelený špecifickou cieľovou skupinou. Táto metrika je vyjadrená v percentách.

AvRch(000) 

Priemerný počet používateľov, ktorí odsledovali vopred stanovený časový úsek danej kampane, vyjadrený v tisícoch (000).

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.