net reach

Net Reach

Používateľ, ktorý si prezrel reklamu.

Net Reach je metrika, ktorá určuje čistý dosah v reklame a vzťahuje sa na celkový počet osôb, ktoré majú jedno zobrazenie reklamy, t. j. aspoň raz boli vystavené médiu. Používateľ sa považuje za dosiahnutý, ak si reklamu prezrel

Meranie Net Reach

Na rozdiel od čistého dosahu hrubý dosah neodpočítava kontakty, ktoré boli dosiahnuté viackrát. Preto pri Net Reach každý človek vstúpi do dosahu iba raz, bez ohľadu na to, koľko prezretí s reklamnými materiálmi mal. Počet dojmov, ktorým bola osoba vystavená, je preto v kontexte čistého dosahu irelevantný. Výsledkom bude, že hodnota čistého dosahu bude nižšia ako hodnota hrubého dosahu, pretože metrika hrubého dosahu používa počet zobrazení ako mernú jednotku.

Príklad Net Reach

Jedným z cieľov inzerenta je zvýšenie čistého dosahu pri súčasnom udržaní príslušných nákladov na minime. Čistý dosah je preto dôležitou metrikou pre meranie používané v riadení reklamy. Ďalšou dôležitou štatistikou, ktorá sa používa, je frekvencia expozície.

Napríklad z 10 000 obyvateľov, ak si v novinách prečítalo reklamu 2 000 ľudí, 3 000 ju videlo v televízii a 500 z nich sú spoločné pre obidva kanály, potom by bol čistý dosah:

 Net Reach = (2 000 + 3 000 - 500 ) x 100/10000 = 45% populácie

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.