Semafóry

Outbound link

Odchádzajúci link, ktorý odkazuje na inú webovú stránku.

Outbound links, v preklade odchádzajúce odkazy, sú známe tiež aj ako externé odkazy. Vzťahujú sa na tie hypertextové odkazy, ktoré odkazujú na ľubovoľnú doménu inú ako zdrojová doména, na ktorej existuje odkaz. To znamená, že ak kliknete na odchádzajúci odkaz, dostanete sa na inú konkrétnu webovú stránku.

Odchádzajúce odkazy majú vplyv aj na SEO. Prepojením webu pomocou odchádzajúcich odkazov pomáhate vyhľadávacím nástrojom nájsť zaujímavé webové stránky. Odchádzajúce odkazy neposilnia priamo vaše SEO, ale pomáhate stránke, na ktorú odkazujete a posilňujete SEO všeobecne. 

Ak v rámci svojej stránky odkazujete na stránky s vysokou autoritou domény, zvyšuje sa tým aj vaša dôveryhodnosť a reputácia z hľadiska vyhľadávacích nástrojov a čitateľov. Priradenie k webovým stránkam s vysokou autoritou domény, aj keď je to iba prostredníctvom odchádzajúcich odkazov, pozitívne ovplyvňuje váš web. Ak vaše odchádzajúce odkazy nasmerujú vašich čitateľov na iné relevantné zdroje, bude to pre nich prínosnejšie a budú radi, že na tieto odkazy klikli. To znamená, že je pravdepodobnejšie, že znova navštívia váš web. Prípadne si vaše stránky budú prezerať aspoň v pozitívnom svetle, ktoré im poskytuje hodnotu a nejakým spôsobom ich život uľahčuje.

Vždy, keď pridávate odchádzajúce odkazy na svoj obsah, skontrolujte, či neodkazujete na nejaké spamové weby. Prepojenie na nerelevantné webové stránky zníži vašu dôveryhodnosť.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.