knihy

Outsourcing

Outsourcing - služby, procesy a činnosti, ktoré sú prenechané na externú firmu.

Outsourcing je umelo vytvorený pojem, ktorý sa skladá zo slov out (von) a source (zdroj). Označuje koncepciu, ktorá sa zakladá na odbere zdrojov z prostredia mimo podniku. Firma môže niektoré procesy, ktoré by pôvodne mohla zabezpečovať interne, prenechať externej organizácii. Za tieto vyčlenené služby, procesy a činnosti externá firma nesie plnú zodpovednosť.

Príkladom outsourcingu je napríklad autopredajňa, ktorý vyčlení celú oblasť marketingu digitálnej agentúre. Digitálna agentúra jej zabezpečuje celý marketing, je zodpovedná za jeho výsledky a berie za túto službu odmenu.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.