pixely

Pixely

Jeden pixel = jeden bod na obrazovkách počítačov.

Pixel je skratkou od výrazu picture element a je základnou logickou jednotkou v digitálnej grafike. Jeden pixel je jeden bod na obrazovkách počítačov. Spojením viacerých pixelov (bodov) vzniká obraz na obrazovke. Obrazovka je rozdelená na matricu s tisíckami alebo dokonca miliónmi pixelov. Spojením pixelov sa z nich vytvorí kompletný obrázok, video, text alebo akákoľvek viditeľná vec na displeji počítača.

Princíp fungovania pixelov

Ak nastavíte monitor na nízke rozlíšenie, napríklad 640 x 480 px, a budete sa pozorne pozerať na obrazovku, pravdepodobne uvidíte jednotlivé pixely. To znamená, že rozlíšenie 640 x 480 sa skladá z matice 640 x 480 pixelov, teda celkovo je tam 307 200 pixelov, veľa malých bodov.

Každý pixel môže mať súčasne iba jednu farbu. Sú však také malé, že sa pixely často prelínajú a vytvárajú rôzne odtiene farieb. Počet farieb, ktorými môžu pixely svietiť, je určený počet bitov použitých zobrazenie obrazu. Napríklad 8-bitová farba umožňuje zobrazenie pre 2 až 256 farieb. V tejto farebnej hĺbke môžete vidieť zrnitosť alebo body farby, keď sa jedna farba zmieša s druhou. V 16, 24 a 32-bitových farebných hĺbkach je však miešanie farieb plynulé a pokiaľ nemáte nejaký druh schopnosti zmyslového videnia, nemali by ste vidieť zrnitosť.

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.