reklamy

Reklama

Platená komunikácia, určená na informovanie ľudí a propagáciu produktov a služieb.

Reklama je akákoľvek komunikácia, zvyčajne platená, špecificky určená na informovanie ľudí a propagáciu produktov a služieb. V podnikaní je cieľom reklamy prilákať nových zákazníkov definovaním cieľového trhu a vytvorením efektívnej reklamnej kampane. 

Ideálny zákazník

Vytvorenie cieľového trhu je kritickým prvým krokom v každej reklamnej kampani. Predtým, ako sa na trh dostanete, musíte vedieť, kto je vaším cieľovým publikom. Keď sa snažíte zamerať sa na typy ľudí, ktorí s väčšou pravdepodobnosťou budú potrebovať alebo chcú vaše tovary alebo služby a sú ochotní za ne zaplatiť, je potrebné sledovať aj demografické charakteristiky, ako napríklad vek, pohlavie, vzdelanie, záujmy, či lokalitu bydliska. Presnejším určením toho, kto je váš cieľový zákazník, si môžete lepšie zvoliť reklamné kanály, ktoré oslovia viac vašich cieľových zákazníkov za menej peňazí.

Typy reklám

Medzi tradičné reklamné kanály patria noviny, časopisy, televízne a rozhlasové stanice. Dnes sa však reklamy umiestňujú takmer všade. Reklamné činnosti môžeme tiež rozdeliť na základe použitého reklamného média:

  • Tlačená reklama: noviny, časopisy, letáky, atď.
  • Vysielaná reklama: televízna a rozhlasová reklama.
  • Exteriérová reklama: billboardy, transparenty, vlajky, atď.
  • Digitálna reklama: reklamy na internete a v digitálnych zariadeniach.
  • Brandová reklama: umiestňovanie produktov v zábavných médiách, ako sú televízne programy, videá na YouTube atď.

Ciele reklamy

Priemerný človek je denne vystavený približne 5 000 reklamným správ. Existujú 3 hlavné ciele reklamy, a to zákazníka informovať, presvedčiť ho a pripomenúť sa mu. Informovanie potenciálnych zákazníkov o značke a jej výrobkoch je prvým krokom k dosiahnutiu obchodných cieľov. Dôležitým cieľom reklamy je presvedčiť zákazníkov, aby vykonávali konkrétnu úlohu. Úlohy môžu zahŕňať nákup alebo vyskúšanie ponúkaných produktov a služieb, vytvorenie imidžu značky alebo rozvoj priaznivého prístupu k značke. Ďalším cieľom reklamy je posilniť posolstvo značky. Reklama pomáha značke udržať povedomie a vyhnúť sa tomu, aby vám konkurenti kradli zákazníkov.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.