stôl, stolička, rastlina

ROI

ROI - návratnosť investícií.

ROI je skratkou z anglického Return On Investment, teda návratnosť investícií. Ide o dôležitú metriku na zistenie toho, ako sa biznisu darí. Každá firma očakáva samozrejme, že sa jej investícia vráti.

ROI index označuje podiel zisku a nákladov. Vzorec je nasledovný:

ROI = (výnosy z investície – náklady na investíciu) / náklady na investíciu

ROI sa väčšinou udáva v percentách. Krajnou hodnotou je 0, ak vyjde firme záporné číslo, znamená to, že investícia je v mínuse. Ak má napríklad firma ROI 30%, znamená to, že pri nákladoch 1000 eur má 300 eur zisk.

Prečo je ROI dôležité?

Ak máte zložitý biznis, ROI je veľmi dôležitá metrika na prehľad o biznise a predikciu. Ak viete hodnotu ROI, môžete jednoduchšie zvažovať, do čoho sa oplatí investovať pre rozvoj firmy. Pomocou neho môžete odhadnúť príjmy a návratnosť biznisu.

Na čo dávať pozor?

Nevýhodou ROI je, že ide o metriku získanú z historických dát. V budúcnosti sa však môže návratnosť líšiť od očakávanej hodnoty. Ďalšou vecou, na ktorú si musíme dať pozor pri ROI, je to, že nezohľadňuje trvanie investície. Investor by však s ňou mal počítať. Do čoho by ste skôr vložili peniaze? Do 2-ročnej investície so 45% návratnosťou alebo 5-ročnej s návratnosťou 75%?  

 

Ak si o metrike ROI chcete prečítať viac, v tomto článku sa kolega Ľubo Štulajter rozpísal detailnejšie.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.