žena v knižnici

SERP

Search Engine Result Page - stránka s výsledkami vyhľadávania.

SERP z anglického Search Engine Result Page označuje stránku s výsledkami vyhľadávania. Je to stránka, ktorá sa zobrazí prostredníctvom vyhľadávača ako odpoveď na požiadavku používateľa. SERP je vždy individuálny a závisí nielen od hľadaného výrazu, ale aj od lokality, jazykového nastavenia či histórie vyhľadávaní konkrétneho užívateľa.

Hlavnou zložkou SERP-u sú organické výsledky vyhľadávania, ktoré sú zoradené podľa relevancie. Je to výpis výsledkov, ktoré sú odpoveďou algoritmu vyhľadávača na zadané kľúčové slovo. Jeden výsledok sa nazýva snippet a obsahuje názov stránky, odkaz a stručný popis. Ak má stránka zapracované štruktúrované dáta, vo vyhľadávaní sa môžu zobraziť tzv. Rich Snippets. Ide o snippety, ktoré obsahujú prvky navyše, napríklad hodnotenie, obrázky, dátum atď.

SERP však môže obsahovať i ďalšie výsledky, ako sú napríklad reklamy, či užitočné informácie, tzv. knowledge panel. Reklamy nazývame aj sponzorované výsledky vyhľadávania.

Obvykle má zmysel umiestniť sa iba na prvej, prípadne druhej stránke SERP-u, na ďalšie stránky sa preklikne len veľmi málo užívateľov, a preto tieto pozície neprinášajú veľkú návštevnosť.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.