slimák s ulitou

Čo je slug?

Časť URL adresy, ktorá identifikuje obsah konkrétnej stránky.

Slug je časť URL adresy, ktorá identifikuje konkrétnu webovú stránku. Je to vlastne tá časť URL adresy, ktorá sa mení podľa toho, na akej podstránke sa nachádzame, čiže text za lomítkom domény.

https://www.vivantina.com/marketingovy-slovnik/slug/

Slug na niektorých webových stránkach tvoria len znaky a čísla, čo zo SEO hľadiska nie je vhodné riešenie, pretože vyhľadávačom to nenapovie, o čom je daná stránka. Preto by slug mal byť zmysluplný výraz. Ak sa v tomto výraze nachádzajú medzery, odporúčame ich nahradiť pomlčkou (-). URL adresu majú tvoriť len malé písmená bez interpunkcie. Slug v URL adrese má byť primeranej dĺžky a výstižný. Taktiež sa v slug výraze nemajú nachádzať spojky a stop slová.

Nevhodná URL: https://www.vivantina.com/2019/123/?p=123

Vhodná URL: https://www.vivantina.com/marketingovy-slovnik/slug/

Pozor však na to, ak chcete opraviť URL slug v už existujúcej podstránke. Pretože akákoľvek zmena URL môže viesť k tomu, že používateľom, ktorí sa k stránke dostali predtým, sa stránka už nezobrazí. V tomto prípade je potrebné nastaviť správne presmerovanie stránok pomocou 301.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.