notebook a zápisník na stole

Snippet

Kúsok kódu alebo výsledok vyhľadávania v Google.

Výraz Snippet pochádza z anglického slova označujúceho “úryvok”. V oblasti online marketingu môže označovať dve veci. Buď ide o kúsok kódu, ktorý sa umiestňuje do zdrojového kódu webu a vykonáva určitú činnosť. Napríklad snippet pre Google Analytics meria návštevnosť webovej stránky, alebo môže označovať výpis stránky vo vyhľadávači a informácie o nej. 

Snippet ako kúsok kódu

Ako sme povedali, snippet je kúsok kódu, ktorý rozširuje funkčnosť stránky, aplikácie. V online marketingu sa najčastejšie používajú rôzne meracie a trackovacie kódy - snippety napísané v jazyku JavaScript. Výborným nástrojom na správu týchto kúskov kódu je Google Tag Manager: https://tagmanager.google.com/#/home.

Snippet Google Analytics

Snippet ako súčasť SERP

Snippet môže byť aj súčasťou tzv. SERP-u, teda stránky s výsledkami vyhľadávania. Snippet je v tomto prípade blok textu obsahujúci názov konkrétnej stránky, odkaz na ňu a krátky výstižný popis. Ak stránka obsahuje aj štruktúrované dáta, vieme docieliť zobrazovanie tzv. Rich Snippets, teda snippetov obohatených o ďalšie prvky.

Snippet vo vyhľadávači

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.