Social media marketing

SMM - marketing na sociálnych sieťach, kde môžeme zvýšiť povedomie o značke.

Social media marketing (skratka SMM) do slovenčiny môžeme preložiť ako “marketing na sociálnych sieťach”. Ide o vetvu online marketingu, ktorá využíva sociálne siete na svoje ciele.

Sociálne siete

Sociálna sieť je webová služba, ktorá umožňuje virtuálne prepájanie a komunikáciu medzi užívateľmi. Sociálne siete sa používajú na nadväzovanie alebo udržiavanie kontaktov a môžu mať súkromný aj pracovný charakter.

Cez osobné či firemné profily pomáhajú medzi užívateľmi zdieľať novinky a zaujímavé informácie. Na mnohých sociálnych sieťach si viete vytvoriť skupinu alebo fanpage pre vaše firemné účely.

Najvyužívanejšie sociálne siete sú Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram a Snapchat.

Využitie sociálnych sietí v marketingu

Keďže na sociálnych sieťach sú milióny ľudí, je prirodzené, že vznikla časť marketingu, ktorá ich využíva vo svoj prospech.

Podstatnou časťou social media marketingu je vytvárať a propagovať obsah, ktorý by užívateľov zaujal a tak zvýšil povedomie o značke, službe, či produkte.

Väčšina sociálnych sietí umožňuje veľmi presné cielenie marketingových kampaní a následne vyhodnocovanie ich priebehov a úspešnosti.

Social media marketing tiež prispieva k budovaniu vzťahu dôvery s už existujúcimi zákazníkmi. Pomáha dostať spätnú väzbu od fanúšikov stránky, vzbudiť osobnú komunikáciu alebo zvyšovať lojalitu existujúcich klientov. Navyše, ak vytvárate zaujímavý obsah, budú ho vaši fanúšikovia zdieľať ďalej. Pomocou SMM takisto viete zvýšiť návštevnosť firemnej webstránky.

Pri marketingu na sociálnych sieťach je dôležité stanoviť si presné a merateľné ciele, identifikovať cieľovú skupinu, urobiť analýzu konkurencie a odlíšiť sa od nej, vybrať si marketingový kanál a taktiku, vytvoriť obsahovú stratégiu, vyhradiť si budget, rozdeliť úlohy, analyzovať úspešnosť projektu a prepojiť social media marketing s ostatnými časťami digitálnej stratégie.

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.