Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vivantina, s.r.o., Kmeťova 13, Košice – mestská časť Staré Mesto 04001, IČO: 50519344, Obchodný register Mestkého súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 39997/V, (ďalej len „Vivantina s.r.o.“)

Vivantina, s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami, alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Vivantina, s.r.o.

Tieto zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa, alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie možeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Pre Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 12.4.2024.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ, alebo žiadateľ o zamestnanie, alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovaváť osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť Vivantina, s.r.o. rešpektuje Vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami, alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Vivantina, s.r.o.

Ak ste Iné [kontaktný formulár], podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – Iné [kontaktný formulár].

Ak ste dlžníci, podrobnejšie informácie o spracovavaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – dlžníci.

Ak ste dodávatelia, podrobnejšie informácie o spracovavaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – dodávatelia.

Ak ste dodávatelia [spolupracovníci], podrobnejšie informácie o spracovavaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – dodávatelia [spolupracovníci].

Ak ste dohodári, podrobnejšie informácie o spracovavaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – dohodári.

Ak ste fyzické osoby [agenda GDPR], podrobnejšie informácie o spracovavaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby [agenda GDPR].

Ak ste fyzické osoby [odberatelia newslettra], podrobnejšie informácie o spracovavaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby [odberatelia newslettra].

Ak ste fyzické osoby [používatelia sociálnych sietí], podrobnejšie informácie o spracovavaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby [používatelia sociálnych sietí].

Ak ste fyzické osoby [zamestnanci, dohodári, zákazníci, potencionálni zákazníci a iné dotknuté osoby klientov], podrobnejšie informácie o spracovavaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – fyzické osoby [zamestnanci, dohodári, zákazníci, potencionálni zákazníci a iné dotknuté osoby klientov].

Ak ste uchádzači o zamestnanie, podrobnejšie informácie o spracovavaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie.

Ak ste zamestnanci, podrobnejšie informácie o spracovavaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci.

Ak ste zákazníci, podrobnejšie informácie o spracovavaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zákazníci.

Ak ste zástupcovia obchodných partnerov, podrobnejšie informácie o spracovavaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodných partnerov.

Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii Web a Cookies.

Ak chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu info@vivantina.sk, alebo sa obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti Vivantina, s.r.o.

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.