1. východoslovenská OZV

Logo, Identita, Web

Klient

1. východoslovenská OZV, s.r.o.

Zadanie

1. východoslovenská OZV je novovzniknutá spoločnosť, ktorú založili ľudia so zmyslom pre ekológiu s dlhoročnými skúsenosťami v odpadovom hospodárstve. Predmetom je financovanie triedeného zberu odpadov v obciach a mestách prostredníctvom rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Riešenie

Nakoľko išlo o úplne nový projekt, vychádzali sme len z hrubej vízie projektu. Spoločne s klientom sme prešli procesom tvorby loga a vizuálnej identity, ktorá sa následne preniesla aj do tvorby webu a celkovej corporate identity novovzniknutého projektu.

Pozrieť tiež:
www.1ozv.sk
1ozv_landing page

Čo hovorí klient:

Na prvé rokovanie sme prišli len so všeobecnou predstavou na vytvorenie moderného webu s jednoduchou štruktúrou a čistými farbami, avšak s veľkým množstvom textov a vlastným návrhom štruktúry webu. Rýchlo sme však pochopili, že sme sa zverili odborníkom a na základe viacerých predložených návrhov firemnej identity sme si vybrali tú, ktorá podľa nás presne charakterizuje novovzniknutú spoločnosť, poskytuje primerané množstvo informácií a súčasne nás odlišuje od podobných spoločností pôsobiacich v segmente financovania triedeného zberu odpadov. Výsledkom je aj podľa ohlasov našich  klientov moderná, prehľadná a vizuálne nápaditá webová stránka s dominantným logom, doplnená ďalšími nápaditými prvkami firemnej identity akými sú vizitky, hlavičkový papier, či zakladače.

Mgr. Ľudovít Mihálik - konateľ

1ozv_kontakty case study
Zaujala vás naša práca?
Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.