Elen B2B výrobca

PPC

Klient

Elen

Zadanie

Cieľom klienta bolo popri zákazkovej výrobe na mieru rozšíriť svoj sortiment o typizované produkty a predávať ich online v celej Európskej únii.

Čo hovorí klient

„Spoluprácu vnímam veľmi pozitívne, cítime, že sme sa posunuli viac dopredu, získavame viac kontaktov na zákazníkov a sme viac viditeľní na celoeurópskom trhu, kde je našou snahou predávať produkty.“

Ing. Ladislav Schichman, CEO
Elen

So spoločnosťou Elen spolupracujeme od júla 2021.

Prípadová štúdia Elen

Ako riešenie sme navrhli vyhľadávacie kampane v Google Ads v troch jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština) cielené na celú EÚ.

Promujeme tri produktové kategórie, každú v uvedených troch jazykoch. V spolupráci s klientom sme pripravili zoznamy kľúčových slov, ktoré sú v jednotlivých jazykoch hľadané a zároveň dostatočne špecifické.

Keďže ide o veľmi špecifický produkt, nebolo reálne pri cielení pracovať s voľnou zhodou kľúčových slov, lebo relevantný by bol len veľmi malý zlomok vyhľadávacích dopytov. Ani presná zhoda však v tomto prípade nebola dostatočne presná, preto sme krátko po spustení kampaní museli nasadiť script, ktorý z cielenia automaticky vylučuje tzv. blízke varianty.

Cenové ponuky sme prispôsobili konkurenčnosti trhu jednotlivých krajín. 

Vzhľadom na dlhšie rozhodovacie procesy v B2B segmente sme vyhľadávacie kampane následne rozšírili o remarketing, aby sme sa ľuďom, ktorých produkt zaujal, pripomínali aj bannerovou reklamou.

Takto vyzerá 16 mesiacov spolupráce:

  • 3 promované produktové kategórie
  • 27 zacielených krajín
  • 20 kampaní v troch jazykoch
  • 16 000 € preinzerovaných prostriedkov
  • 24 000 relevantných preklikov na web
Mám záujem o vaše služby
Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše celé meno.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela...