Zápisník s údajmi, mobil, kľúče na stole

SEO – optimalizácia pre vyhľadávače

Ako zatraktívniť vašu značku pre užívateľov a zároveň aj pre Google? Kvalitné SEO prepojené s obsahovým marketingom zabezpečí lepšie hodnotenie webstránky algoritmom vyhľadávača, ktorý ju tak posunie na lepšie pozície.

Čo je SEO

Cieľom SEO, teda optimalizácie pre vyhľadávače, je postupne zvyšovať organickú návštevnosť stránok z vyhľadávačov. Dnešné SEO už nie je len o úprave kľúčových slov, nadpisov či meta popisov, ale o mnohých ďalších off-page SEO aktivitách. SEO služba je preto úzko prepojená s obsahovým marketingom a marketingom na sociálnych sieťach.

 

Základ pre úspešnú optimalizáciu:

  • analýza kľúčových slov
  • porovnanie s konkurenciou na technickej báze
  • komplexné on-page SEO zlepšenia a monitoring informácií na webových stránkach
  • kvalitné odkazové portfólio
  • content marketing - tvorba relevantného obsahu
  • vyhodnocovanie webovej analytiky a KPI
  • reporting

Prečo optimalizovať svoj web

Pre väčšinu užívateľov internetu sú vyhľadávače ako Google oknom na web. SEO je dlhodobá záležitosť, trvá spravidla niekoľko mesiacov, kým webstránky zvýšia svoju návštevnosť cez SEO. Na druhej strane, dobre optimalizované webstránky si svoje pozície dlhšie udržia a vždy je dobré, ak sa na web dostanú užívatelia organicky, bez závislosti iba na platených kanáloch.

Naproti SEO stoja platené marketingové kanály, ako je Google Ads. Výhodou platenej reklamy  je dosiahnutie rýchlych výsledkov v krátkom čase, čo SEO nedokáže. Preto je súčasťou dobre premyslenej search stratégie kombinácia SEO a platenej reklamy, tzv. Search engine marketing (SEM).

Ďalšou výhodou optimalizácie webstránky je zlepšenie ”skóre kvality” v Google Ads, čo je jedným z parametrov ovplyvňujúcich cenu za klik.

 

Obsahový marketing a SEO

Kvalitné SEO prepojené s obsahovým marketingom zabezpečí lepšie hodnotenie webstránky algoritmom vyhľadávača, ktorý ju tak posunie na lepšie pozície. Pútavý blogový obsah je zase pridanou hodnotou pre zákazníkov, ktorí majú o dôvod viac zotrvať na vašej stránke a nakúpiť u vás.

Optimalizácia pre vyhľadávače ide ruka v ruke s kvalitným obsahom

Stratégie obsahového marketingu sa zameriavajú na témy a príbehy, ktoré sú relevantné pre cieľovú skupinu, a sú viac ako len táranie o produktoch a službách. Content marketing vytvára trvalé väzby so zákazníkmi prostredníctvom poskytovania užitočného obsahu.

Viac o obsahovom marketingu

 

Lokálne SEO pre miestne podniky a pobočky

Ak chcete optimalizovať svoj web pre dopyty spojené s miestom vášho podnikania, vyžaduje si to odlišný prístup. Lokálne SEO je prospešné pre miestne podniky, napr. kaviarne, autoservisy, kaderníctva, ale aj pre pobočky väčších firiem - napr. banky či poisťovne.

Viac o lokálnom SEO

 

SEO audit a UI audit

Pravidelná optimalizácia by nemohla prebiehať bez úvodného pohľadu na web. Prvým krokom je vyhotovenie SEO auditu, ktorý vyhodnocuje technické a obsahové chyby webu. UI audit sa zameriava najmä na používateľské rozhranie, ktoré úzko súvisí so SEO, a poukazuje na chyby, ktoré môžu sťažovať pohyb užívateľov na webe či nákup a ponúka návrhy na zlepšenie.

Viac o SEO a UI audite

Zaujala vás naša práca?
Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.