Muž pracuje na počítači detail na ruky

Webová analytika

Bez analýzy dát je úspech na vysoko konkurenčnom trhu ťažko predstaviteľný. Zistite, čo v rámci vášho biznisu funguje a čo nefunguje.

Prečo merať a analyzovať

Či už prevádzkujete web, e-shop alebo mobilnú aplikáciu, dôležitým predpokladom správnych manažérskych rozhodnutí sú relevantné dáta. Webová analytika využíva dostupné dáta na to, aby ste lepšie pochopili, čo v rámci vášho biznisu funguje a čo nefunguje. Bez analýzy dát je skrátka úspech na vysoko konkurenčnom trhu ťažko predstaviteľný – úspešnejší je ten, kto sa rozhodne lepšie a skôr.

 

 

Vďaka analytike rozumieme vašim dátam. A/B testovanie nám zase pomôže zvoliť tú najlepšiu možnosť.

Webová a mobilná analytika

Prinášajú Vám peniaze investované do Google Ads zisk? O koľko vám stúpol predaj po spustení nových kampaní na Faceboku? Aký bol vplyv nedávneho redizajnu webu na mieru konverzie? To všetko sú otázky, ktoré vieme pomocou analytiky zodpovedať a posunúť vás ďalej.

A/B testovanie

Pri A/B testovaní sa dve (prípadne viaceré) verzie vstupnej stránky alebo iného testovaného prvku postavia proti sebe v simultánnom experimente, aby sa zistilo, ktorá verzia prináša lepšie výsledky.

Viac o A/B testovaní

 

Využívame tieto analytické nástroje

Google Analytics

Bezplatný nástroj, ktorý spĺňa všetky požiadavky na modernú webovú a mobilnú analytiku. Zároveň je ľahko prepojiteľný s ďalšími dôležitými službami od firmy Google, ako sú Google Ads a Google Search Console.

Facebook Analytics

Podobne ako Google Analytics poskytuje cenné dáta o správaní užívateľov a o ich demografických a technologických charakteristikách. Poznajte publikum vašej reklamy, Facebook stránky či aplikácie.

Ďalšie analytické nástroje

V rámci webovej analytiky pracujeme tiež s Google Search Console, odkiaľ získavame cenné údaje o organickom vyhľadávaní. Heatmaps nástroje sú užitočné na grafické zobrazenie pohybu užívateľa na webe a vyhodnotenie, o čo sa na stránke zaujíma.

Existuje mnoho ďalších komerčných aj bezplatných analytických riešení, ktoré nasadzujeme pri špecifických potrebách klienta.

Zaujala vás naša práca?
Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.