Zamietnutie obrázkov v Google AdWords dôvody Vivantina

Ako sa vysporiadať so zamietnutými reklamami v Google AdWords

Kategória: Marketing, Tipy a návody

Prečo Google zamietol reklamu, za ktorú si platíte?

Google čoraz dôkladnejšie dbá o kvalitu svojich produktov. Táto skutočnosť neobišla ani schvaľovací proces PPC systému AdWords. Časté previnenie sa voči pravidlám môže viesť k zablokovaniu účtu. Dôvody zamietnutia bývajú vcelku logické a prirodzené. Je však dobré mať na zreteli, v akom rozsahu by sme o nich mali premýšľať.

Skúsenosť so zamietnutím reklamy vie byť nepríjemná, najmä ak nastáva opakovane. My tak strácame drahocenný čas opravami a čakaním na ďalšiu kontrolu. Schvaľovací proces obyčajne prebehne do 24 hodín. Aj tento čas sa môže negatívne odraziť na počte konverzií, pretože reklama je až do schválenia neaktívna. V dnešnom článku sa spolu pozrieme na najčastejšie dôvody.

Možné dôvody, prečo vám Google zamietol reklamu

Autor
Gustáv Böszörményi
PPC Specialist

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.