Ako zaregistrovať obchodnú známku Vivantina

Ochranná známka. Prečo a ako?

Kategória: Tipy a návody

Ochranná známka je označenie, ktoré vzájomne odlišuje produkty firiem (logo, názov firmy, tvar písma, alebo aj tvar produktu, napr. Coca-Cola má zaregistrovaný jedinečný tvar fľaše). Žiadosť o zápis ochrannej známky môže podať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba.

Ochranná známka je označenie, ktoré vzájomne odlišuje produkty firiem (logo, názov firmy, tvar písma, alebo aj tvar produktu, napr. Coca-Cola má zaregistrovaný jedinečný tvar fľaše). Žiadosť o zápis ochrannej známky môže podať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba.

Obchodné značky sa označujú nasledovnými symbolmi:

™ — neregistrovaná obchodná značka

℠ — neregistrovaná značka služby

® — registrovaná ochranná známka – tejto sa v tomto článku budeme venovať podrobnejšie

Na čo slúži registrácia ochrannej známky:

  • Na odlíšenie. Ľudia majú radi značky, ak je vaša nezameniteľná s inou, ľahko vás rozpoznajú
  • Je to skvelá investícia. Hodnota najznámejších značiek siaha k miliardám. Častokrát, ak niekto kupuje firmu, tak ju kupuje práve kvôli vybudovanej značke, nie kvôli budovám, autám, alebo dobrému riaditeľovi. Značka môže byť aj predmetom záruky pri jednaní s bankami alebo investorom.
  • Ochrana. Ak sa vás rozhodne niekto kopírovať, viete sa legálne brániť a ochrániť tak váš business. Prípadne na tom ešte aj zarobíte. ,)
  • Ochrana vo vyhľadávaní (Google). V praxi sa stáva, že niekto použije v reklamnom texte PPC reklamy vašu značku. Ak vlastníte ochrannú známku, môžete mu to zakázať pomocou tohoto formulára. Ak okrem vás predávajú na internete napríklad aj vaši veľkoobchodní partneri, ktorí takisto inzerujú cez Google AdWords, viete im cez výnimku povoliť používanie vašej značky len v ich reklamách.
  • Image. Môžete používať znak ® spolu s vašim logom alebo obchodným menom čo u určitej skupiny ľudí môže vyvolať pocit exkluzivity.
  • Dôvera. Ak napríklad vyrábate produkt, ktorý vyrába aj mnoho ďalších konkurentov, značka môže vzbudiť u kupujúcich dojem, že Váš produkt a firma, ktorá ho vyrába, je na vyššej úrovni než ostatní.

Top 10 najhodnotnejších značiek za rok 2017

(sumy sú v miliardách USD)

zdroj : forbes.com https://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank

Akú ochrannú známku si vybrať?

Poznáme viacero variánt ochranných známok, ktoré sú rozlíšené hlavne z hľadiska ich územnej platnosti.

Vždy je treba myslieť dopredu aj niekoľko rokov. Ak máte napríklad startup, ktorý pracuje na globálne predateľnom produkte, napríklad softwarový produkt. Určite odporúčam ochrannú známku s medzinárodnou platnosťou.

Pokiaľ vyrábate ručne šité kožené púzdra na mobilné telefóny, alebo ste majiteľ advokátskej kancelárie, vystačíte aj s národnou ochrannou známkou platnou len na území Slovenska.

Národná ochranná známka

Územná platnosť – Slovenská republika, resp. v štáte, kde bola registrovaná na príslušnom úrade

Obdobie platnosti – 10 rokov, možnosť predĺžiť vždy o 10 rokov

Kde si môžeme zaregistrovať ochrannú známku – Pre SR na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Tlačivo pre zápis ochrannej známky – na stiahnutie tu

Cenník za registráciu ochrannej známky – na stiahnutie tu

  • 166 € – podanie individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb
  • 332 € – podanie kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb

Ochranná známka Spoločenstva

Územná platnosť – Všetky štáty EÚ

Obdobie platnosti – 10 rokov, možnosť predĺžiť vždy o 10 rokov

Kde si môžeme zaregistrovať ochrannú známku – na OHIM, alebo  na Úrade priemyselného vlastníctva

Ochranné známky spoločenstva registruje OHIM (Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu). Výhoda je, že ochranná známka nemusí byť najprv zaregistrovaná na Slovensku, ale rovno môžete požiadať o ochrannú známku spoločenstva.

Cena za registráciu – 850 € za online registráciu cez formulár OHIM

Medzinárodná ochranná známka

Územná platnosť – všetky krajiny, ktoré pristúpili k tzv. Madridskej dohode resp. k Protokolu k tejto dohode

Ak chcete rozšíriť ochranu svojej ochrannej známky v štáte, ktorý nie je členskou krajinou Madridskej dohody a nie je ani členským štátom EÚ, musíte požiadať o jej registráciu priamo na patentovom úrade danej krajiny. Proces registrácie sa potom riadi legislatívou daného štátu.

Obdobie platnosti – 10 rokov, možnosť predĺžiť vždy o 10 rokov

Kde simôžeme zaregistrovať ochrannú známku –  na Úrade priemyselného vlastníctva

Cenník za registráciu – Celkový poplatok závisí od počtu a viacerých faktorov cena sa udáva o Švajčiarských frankoch. Sadzobník poplatkov za medzinárodnu ochrannú známku

Zaujímavý odkaz:

International Application Simulator – na základe vybratých krajín a parametrov vám tento nástroj vypíše postup, ako podať žiadosť, a aj výšku registračného poplatku.

Záver

nezabudnite si pred zápisom ochrannej známky preveriť, či ju už niekto nemá náhodou registrovanú:

Kontrola registrácie národnej ochrannej známky.

Kontrola registrácie ochrannej známky spoločenstva.

Kontrola registrácie medzinárodnej ochrannej známky.

Následné podanie žiadosti odporúčam elektronicky. Ak aj máte lokálny biznis a neviete sa rozhodnúť, či si vybrať národnú alebo európsku registráciu, odporúčam európsku. Slovenský trh je malý a nikdy neviete, či sa Vám to nezíde minimálne v okolitých krajinách.

Celý proces schvaľovania žiadosti trvá niekoľko mesiacov, spravidla pol roka, takže nerátajte s tým, že to vybavíte obratom. 😉

Ľubo Radič - marketingová agentúra Vivantina
Autor
Ľubomír Radič
CEO & Project Consultant

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.