dievča sedí v kancelárií a má notebook a notes

Sociálne siete vo svetle algoritmov: Ako sa prispôsobiť zmenám?

Kategória: Tipy a návody

Dnešné sociálne siete sú dynamickým priestorom, v ktorom algoritmy určujú hru. Od Facebooku až po Instagram, LinkedIn a ďalšie, algoritmy ovplyvňujú, kto vidí váš obsah a aký dosah máte.

V posledných rokoch sa sociálne siete premenili na scénu, kde sa algoritmy stali dirigentmi našej digitálnej interakcie. V tomto článku preskúmame, ako sa zmeny v algoritmoch prejavujú vo vašej každodennej skúsenosti na sociálnej sieti Facebook a ako sa môžete týmto zmenám prispôsobiť. Neustále sa meniace algoritmy majú výrazný dosah na to, čo vidíte vo svojom newsfeede a ako sa zdieľa váš obsah, čo zase ovplyvňuje vaše podnikateľské stratégie a osobnú značku.

Takže, ako sa môžeme adaptovať na tieto algoritmy a vyťažiť z nich to najlepšie? Odpoveď môže byť zložitejšia, než sa na prvý pohľad zdá. Pozrieme sa na rôzne aspekty týchto zmien a na to, ako sa môžeme prispôsobiť a využiť ich v náš prospech.

Zmeny v algoritme Facebooku a ich vplyv

Facebook pravidelne aktualizuje svoj algoritmus, čo ovplyvňuje spôsob, akým sú príspevky zobrazované v správach užívateľov. V súčasnosti sa zameriava na podporu vzájomných interakcií medzi priateľmi a rodinou a usiluje sa ukazovať jeho používateľom „obsah, na ktorom im záleží.“ Takto sa o aspoň vyjadril viceprezident Adam Mosseri v tlačovej správe v januári 2023. V tejto správe ďalej hovorí:

„Facebook sme založili s cieľom ľudí spájať a pomôcť im budovať vzťahy. Jedným zo spôsobov, ktorým toto robíme, je, že ľuďom ukazujeme hodnotné príspevky od rodiny a priateľov v ich News Feed. Počas nasledujúcich mesiacov zmeníme spôsob zobrazovania tak, aby mali ľudia ešte viac príležitostí na interakciu s ľuďmi, na ktorých im záleží.”

Sociálna sieť Facebook často mení svoj algoritmus, čím ovplyvňuje to, aký obsah sa zobrazuje v News Feede. Tieto zmeny prinášajú dôležité posuny vo vyhodnocovaní toho, ktorý obsah bude mať vyššiu „prioritu" pre užívateľov.

Už vieme, že algoritmus teraz viac preferuje obsah zdieľaný medzi ľuďmi pred obsahom od stránok, organizácií a verejných činiteľov. Tento posun v prioritizácii obsahu zdôrazňuje dôležitosť interakcie medzi užívateľmi, čím sa kladie väčší dôraz na spúšťanie diskusií a vytváranie zmysluplných interakcií.

sociálna sieť Facebook a jeho algoritmus

Aké faktory sú zahrnuté do nového hodnotiaceho systému algoritmu?

Doterajšie verzie algoritmu Facebooku prihliadali len na počet lajkov, komentárov a zdieľaní, no súčasná verzia berie do úvahy aj schopnosť príspevkov vyvolávať diskusie a podnecovať zmysluplné interakcie medzi ľuďmi. Algoritmus sa teraz zameriava na štyri kľúčové aspekty:

  • Inventár: Zahrňuje všetky príspevky, ktoré by sa teoreticky mohli zobraziť v News Feede, vrátane príspevkov od priateľov aj stránok.
  • Signály: Sú to informácie, ktoré má Facebook o danom príspevku, ako je typ príspevku, kto ho zverejnil, dátum publikácie a ďalšie. V prípade stránok je dôležité signalizovať obsah, ktorý je relevantný a pridáva hodnotu pre užívateľov.
  • Predpoveď: Odkazuje na očakávanú mieru interakcií s daným obsahom na základe správania užívateľov.
  • Skóre: Vyjadruje pravdepodobnosť, že užívateľ bude na obsah reagovať pozitívne. Čím vyššie skóre, tým vyššiu prioritu získa obsah vo feede.

Facebook sa snaží zabezpečiť, že čas strávený na tejto platforme bude zmysluplný. Tento prístup zdôrazňuje dôležitosť kvality obsahu a interakcií medzi používateľmi. Ako sa teda prispôsobiť zmenám v algoritmoch?

Iniciujte diskusie

Nastavte si cieľ vytvárať obsah, ktorý vyvoláva záujem o diskusiu. Paul Armstrong a Matt Navara, ktorí sa zúčastnili webináru o News Feede od Facebooku, zdôrazňujú dôležitosť obsahu, ktorý motivuje fanúšikov k angažovanosti a podnecuje k interakciám. Ide o viac než len o zobrazenie obsahu - cieľom je zastaviť ľudí, vyvolať ich myšlienky a zapojiť ich do diskusií. Napríklad kozmetické značky ako Sephora vytvárajú obsah, ktorý povzbudzuje komentáre a otvára diskusie pomocou ankiet alebo otázok.

Zamerajte sa na vašu cieľovú skupinu

Váš obsah by mal byť relevantný pre vaše publikum. Bez ohľadu na to, či hovoríte o produkte, ponúkate rady alebo sa snažíte zaujať. Dôležité je, aby každý príspevok prispieval k budovaniu povedomia o vašej značke a prilákal vašu cieľovú skupinu.

Investujte do úspešného obsahu

Ak máte príspevky, ktoré si vedia dobre poradiť bez reklamy, ich podporou v reklamných kampaniach môžete dosiahnuť ešte väčšiu expanziu. Facebook totiž dáva prednosť príspevkom s vysokou organickou úspešnosťou a podpora takéhoto obsahu môže viesť k rastu jeho vplyvu.

Zabudnite na „clickbait“

Vyhnite sa nadpisom alebo výzvam, ktoré sú zamerané iba na získanie interakcií bez poskytnutia reálnej hodnoty. Facebook hodnotí obsah, ktorý je inšpiratívny práve samotným obsahom a spúšťa samostatné diskusie. Značka by mala viesť diskusie, poskytovať informácie a byť zdieľateľná. Napríklad známa značka Sephora hovorí veľmi často o správnej starostlivosti pleti a istým spôsobom funguje ako ambasádor pre zdravie. Ľudia ju vnímajú ako lídra, a preto jej príspevky radi komentujú a často zdieľajú.

Rada na záver

Sledovanie výkonnosti vášho obsahu je kľúčom k úspechu. Pomocou štatistík, ako napríklad Facebook Insights, môžete presne identifikovať, ktorý typ obsahu dosahuje najlepšie výsledky. V marketingu je dôležité spoliehať sa skôr na dáta ako na pocity, pretože len dáta nám objektívne ukazujú, ako ľudia reagujú na naše úsilie.
Zisťujte, čo funguje a čo nie, a na základe týchto poznatkov optimalizujte svoj obsah.

Ak potrebujete pomoc alebo radu, neváhajte si rezervovať bezplatnú konzultáciu. Spoločne sa pozrieme na to, ako môžeme zlepšiť vašu marketingovú komunikáciu.

Nikola Gužíková - marketingová agentúra Vivantina
Autor
Nikola Bíziková
Social Media Specialist

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.