notebook a kvietok na stole

Ad hoc v marketingu

Jednorázový krátkodobý prieskum trhu s cieľom riešiť konkrétnu potrebu výskumu.

Výraz ad hoc v marketingu sa vyskytuje pri prieskumoch trhu, ktoré sú zvyčajne jedinečné krátkodobé projekty zamerané na riešenie konkrétneho cieľa. Prieskumy trhu ad hoc sú jednorázové, distribuujú sa priebežne s cieľom riešiť konkrétnu potrebu výskumu. Ad hoc môže znamenať určitý stupeň improvizácie. Ak si reakcie a postoje vyžadujú sledovanie projektu počas dlhšieho obdobia, vhodnejšie sú priebežné prieskumy trhu. 

Názov ad hoc nám napovedá, že ad hoc marketingový výskum sa zaoberá veľmi špecifickými problémami. Údaje sa zbierajú v určitom období alebo v určitom časovom období, v závislosti od účelu výskumu. Marketéri sa napríklad pokúšajú zistiť podrobnosti o tom, ako sa určitý produkt používa alebo aký je firemný imidž spoločnosti.

Príklad výskumu ad hoc v marketingu

Jedným z takýchto marketingových problémov, ktorým môže spoločnosť čeliť, môže byť pokles predaja konkrétneho výrobku, ktorý sa doteraz najlepšie predával. S cieľom prešetriť tento problém a pochopiť, prečo došlo k tak drastickému poklesu predaja, je možné vypracovať prieskum trhu ad hoc. Je zrejmé, že ide o príklad prieskumu trhu ad hoc, pretože ide o jednorazový výskumný projekt určený na preskúmanie konkrétneho problému.

Ďalšou situáciou, v ktorej sa môže použiť prieskum trhu ad hoc, je testovanie nových konceptov produktov. V takýchto prípadoch môžu byť spotrebitelia požiadaní, aby vyskúšali nové značky alebo prototypy výrobkov, pre pochopenie toho, čo sa ľuďom páči a nepáči na nových konceptoch a ako ich možno zmeniť pred vstupom na trh.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.