affinity index

Affinity index

Pomer hodnotenia cieľového publika k základnému hodnoteniu publika.

Index affinity (TAI) je pomer hodnotenia cieľového publika k základnému hodnoteniu publika. Odráža to, koľkokrát sú šance na splnenie cieľovej vlastnosti vyššie v skúmanej skupine.

Marketing si požičal tento jednoduchý vzorec od medicíny, kde je známy ako pravdepodobnosť. V medicíne sa tento index používa na hodnotenie vzťahu medzi výsledkom choroby a rizikovým faktorom a v podnikaní na výber médií pre reklamu, vyhľadávanie perspektívnych spotrebiteľských segmentov, kvantifikáciu návštevníkov stránok a oveľa viac.

Meranie Affinity indexu

Čím vyšší je index, tým výraznejší je rozdiel medzi publikom z hľadiska študovanej charakteristiky.

TAI > 120 - funkcia je výrazná (vyskytuje sa častejšie ako priemer)

TAI = 80–120 - typické publikum (nelíši sa od priemeru)

TAI < 80 - značka nie je výrazná (vyskytuje sa menej často ako v priemere)

V tomto príklade nám index TAI umožnil určiť, ktoré publikum má v budúcnosti väčší záujem o kúpu produktu. 

Marketingový výskum

Index affinity pomáha analyzovať životný štýl a záľuby človeka, aby získal celkový obraz o jeho zvykoch a možných potrebách. Takéto metriky umožňujú predpovedať, ako sa môžu preferencie konkrétneho spotrebiteľa v priebehu času meniť. Kvantifikácia cieľového publika ušetrí rozpočty na reklamu zameraním presne na cieľové publikum. Okrem toho je TAI užitočná pri výbere médií a úplnom porozumení portrétu vašich vlastných klientov.

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.