afinita cieľovej skupiny

Afinita cieľovej skupiny

Osobné alebo emočné väzby vytvorené medzi spotrebiteľmi a konkrétnou značkou.

Príbuzné vzťahy sú osobné alebo emočné väzby vytvorené medzi spotrebiteľmi a konkrétnou značkou alebo podnikom. Vysoko úspešné online podniky sú schopné vytvoriť si vzťah medzi zákazníkmi, ktorí pomáhajú značke dosiahnuť rýchly rast.

Metrika Afinita cieľovej skupiny vyjadruje podiel zvolenej (afinitnej) skupiny používateľov s referenčnou cieľovou skupinou. Táto metrika sa vyjadruje v percentách.

Nasýtenie cieľovej skupiny

Je to metrika, ktorá vyjadruje percento zasiahnutia cieľovej skupiny s ohľadom na referenčnú cieľovú skupinu. Vyjadruje vlastne vzťah medzi priemerným zasiahnutím špecifickej cieľovej skupiny a priemerným zasiahnutím referenčnej cieľovej skupiny za rovnaký čas a prostredníctvom rovnakého distribučného kanála.

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.