average frequency

Average Frequency

Priemerný počet vystavení človeka reklamnému plánu.

Average Frequency, čiže priemerná frekvencia, udáva priemerný počet vystavení človeka reklamnému plánu. Je to základná metrika intenzity plánovaného rozvrhu. Priemer predstavuje pozorovanie získané z prieskumu a vypočíta sa vydelením hrubých zobrazení reklamného plánu jeho neduplikovaným dosahom.

Porovnaním priemernej frekvencie s efektívnou frekvenciou (požadované ciele) môžu inzerenti vyhodnotiť výkonnosť plánu. 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.