pero, mobil a notebook na stole

Churn rate

Percento zákazníkov, ktorí zrušia alebo neobnovia kontakt so značkou za určitý čas.

Churn rate označuje percento zákazníkov alebo subscriberov, ktorí zrušia alebo neobnovia svoj kontakt so značkou za určitý presne stanovený čas.

Ako vypočítame Churn Rate?

Pri výpočte Churn Rate si najprv stanovíme časový rozsah, s ktorým chceme počítať. Zistíme počet zákazníkov, ktorých sme získali, a počet tých, ktorí od nás odišli za toto obdobie. Potom vydelíme počet zákazníkov, ktorí odišli, počtom zákazníkov, ktorých sme získali. Vynásobíme toto desatinné číslo 100%. Takto získame mieru odchodu.

Dajme tomu, že sa nám odhlásilo 5 zákazníkov a my sme za tú dobu získali nových 200, tak naša miera odchodu bude 2.5 %.

5/200 = 0.025

0.025*100% = 2.5 %

 

Význam Churn Rate

Churn rate je kriticky dôležitou metrikou pre spoločnosti, ktoré zarábajú na tom, že zákazník im platí čiastku na pravidelnej báze. Ak zákazníci odchádzajú príliš skoro a cena na získanie zákazníka (CAC) je väčšia ako zisk z neho, môže sa to nepriaznivo prejaviť na rozpočte firmy.

 

Zaujala vás naša práca?

Povedzte nám o svojom projekte.

Ako Google Partner vám vieme poskytnúť tú najlepšiu podporu.